-UI SBHU15- RD ND bal Mg V en cAV zs?F- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1974 RedaktieadresHorsterweg 43c, Bankrek.nr,: 13,87.93 86 7. Nr. 3. '18 januari 1974, A' ZATERDAG 19 3ANUARI 1 9 7 4 - DUSlïl 0 R G E N I De carnavalsvereniging "De Schanseknuppels" nodigt iedereen uit om morgenavond op zeer grootse wijze onze nieuwe Prins Carnaval 1974 te komen verwelkomen. Niet schrik ken voor 't lawaai, indien het luidruchtig gebeurt, want ook Uw keel laat toch ge juich horen? Opkomst 4- 11 minuten over 9, Leden van de carnavalsvereniging; Bijeenkomst zaterdagavond kwart voor acht bij v. Rhee. Vandaag, den 18den januari, zaal poetsen. Na het zaal poetsen krijgt iedereen een nieuwe muts. Dus komt allen. De oude mutsen moeten worden ingeleverd. Ook dit jaar weer radenWie Wordt Prins???ÜI Schrijf de naam op een blaadje. Uw naam erbij en tegen betaling van 1,00 per naam inleveren bij de kassa zaterdagavond tot 9.00 uur. De helft van de opbrengst wordt besteed aan prijzen, de andere holft is voor de kinderen die "De Schans" rond brengen. DOE IYIEEJi Wordt het een van deze??? 03 CZ C3, >3

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1