DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.4. kopij binnen voor woensdag 17.00 uur weekblad 1975 Redaktieadres: Horsterweg 43-c Nr«: 3 Bankreknr13.87,93.867. 17-1-1974. PAROCHIE-NIEUWS Week van 18-23 .januari Misdienaars: Jos Duijkers en Wil Friezen Wil en Mart Vollenberg Hoogmis: Peter Philipsen en John Verstegen. Geheel déze week: Bidweek voor de eenheid Zaterdag: 14.30 uur Huwl.dienst Bruidspaar Thijssen-Jacobs 19.00 uur: Hendrik Dinhgs Zondag: 8.00 uur jrd. Bernard Vullirigs- van den Broek 10.00 uur: overl. farn. Henr.Cox-Janssen Maandag: 7.30 uur Bijz. Int. (G) Dinsdag: 8.00 uur Henr. Baeten en Maria Janssen Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis (int. Offeraars) Donderdag: 7.30 uur overl. ouders Cleven-Janssen Vrijdag: 8.00 uur overl. fam. Kemmelirigs. Zaterdag: 19.00 uur: jrd. Martin Wismans. N.B. Donderdagavond repetitie Kerkelijk zangkoor. LEDEN VAN DORPSRAAD EK STICHTING (en verder belangstellenden) Denkt U aan de algemene vergadering op Woensdag 22 januari 8 uur in café Hesen Komt allemaal. BIJEENKOMST"ALDE PRINSEN" Op maandag 20 januari is er een bijeenkomst van de "Aide Prinsen" in café Hesen. Op de agenda o.a. viering carnaval en feestavond. I Aanvang: 20.30 uur. GEBR. STRIJBOS LOONBEDRIJF. Weer bereikbaar onder telefoonnummer: 3 9 7 S.v.p. opgave voor loonwerk,tijdig van tevoren -HE sanfifis-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1