DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.3. kopij binnen voor woensdag 17.OO uur weekblad 1974 - RedaktieadresHorsterureg 43c. Bankrek.nr.: 13.87.93.86.7. Nr. 2. 11 januari 1974. PAROCHIE-NIEUWS: UJcGk van 12 misdienaars Zaterdags Zondag: Maandag: Dinsdags UJoensdag Donderdag: Vrijdags Zaterdag: mededeling: - 19 januari 1974. Peter en Henk Strijbos. Dan en UJillie Vollenberg. Hoogmis: Dos Duykers en Peter Philipsen. 19.00 uur: Francisca Poels - Keijzers (zesuiekendienst) Feest van doop van de Heer. 8.00 uur: overl. fam. Kuijpers-Christiaans, 10.00 uur: overl. fam. Baeten - Deurissen. 7.30 uur: uit dankbaarheid (K,). 8.00 uur: overl. fam. Verhoeven - Houben. 8.00 uur: Gezinsmis (int. offeraars). 7.30 uur: overl. fam. van Dijk, 8,00 uur: overl. fam, Vullings-v.d. Broek. 19.00 uur: overl. fam. Smits-Friezen. 1. Donderdagavond 19,30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor. 2. Vrijdag 18 januari a.s. bogint de biduieek voor de eonhoid. Deze duurt tot 25 januari a.s. Een bijzondere gelegenheid om gedurende die bidweek de H.Euoharistie te komen meevieren. namen Castenray, Lollebeekweg 36. Tijdelijk: Ziekenhuis - Venray. Dohan heeft twee broertjes gekregen. UJij noemen ze MIKE en ROEL. Bij het H,Doopsel ontvangen zij de lïlike Roel Cornells Theodorus Antoine G. Smits G. Smits - Engelen. -ai sanais-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1