-HE S1E11S -4- 1974 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY dl T11HB jaargang nr. 3 kopij binnan voor woensdag 17.00 uur RedaktieadresHorsterweg 43c. Bankrek.nr.: 13.87 93 86 7. Jr. 1. WEEKBLAD. 4 januari 1974. PAROCHIE-N IEUUJ5 UJeBk van 5-12 januari 1974. Misdienaars: Oac en Bennie Ulismans. Dos Duykers en Peter Philipsen. Hoogmis Dos Emonts en Oac Classens. Zaterdag: 13.30 uur Huwelijksdienst Bruidspaar Arts-Cremers 19.00 uur overl. fam. Geersts - Loenen. Zondag Openbaring des Heren - Driekoningen. 8.00 uur: Petronella Classens - Rongen. 10.00 uur jaardienst Oosephina Seykens - Cóllin. (Baandag 7.30 uur! overl. fam. Verhoeven - Houben. Dinsdag: 8.00 uur: overl. fam. Tielen - Smits. UJoensdag: 8.00 uur Gezinsmis (int. offeraars). Donderdag: 7.30 uur ter ere van O.L.Vrouw. Vrijdag: 8.00 uur: bijz. int. Zaterdag: 19.00 uur Francisca Roelofs-Keysers. mededeling 1. Donderdagavond 19.30 uur repetitie Kerkelijk Zangkoor. 2. Zondag eerste zondag van de maand, bijzondere collecte voor onze eigen kerk. Handelstraat 53 Venray Horsterweg 31 Castenray. lYlary Thuijls en Leo Vullings Trouwen op vrijdag 4 januari 1974 in de kerk van O.L.Vrouw van Zeven Smarten te Venray om 15.00 uur. Receptie van 18.30 tot 19.30 uur in zaal "De Ruif" te Oirlo. Toekomstig adres: Veltumse Kleffen 126 Venray. o J

Castenrays dorpsblad De Schans | 1974 | | pagina 1