-HE StJHUflS- f DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.2 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1973 RedaktieadresHorsterweg 43c, Bankrek.nr.: 13 87 93 86 7. Nr. 7. 16 februari 1973, PAROCHIE.NIEUUJS: UJeek van 17 - 24 februari 1973. misdienaars: Dos Emonts en Dos v. Kuyck. Dac en Bennie UJismans. Hoogmis: ll/illie en Dos Duykers. Zondag: Zevende zondag door het jaar. den. Zaterdag: 8.00 uur: 19.00 uur: Zondag 8.00 uur: 10.00 uur: lïlaandag: 8.00 uur: Dinsdag: 8.00 uur: UJoensdag: 8.00 uur: Donderdag: 8.00 uur: Vrijdag: 8.00 uur: Zaterdag: 8.00 uur: 19.00 uur: zlg. Lei Heidens. N.B.: Vrijdagavond om 20.30 uur repetitie van het Kerkelijk Zangkoor. TUINBOUUA/ERENIGING CfiSTENRAY: Voor het komende kasaugurken en vollogrondsaugur- kenseizoen wordt een vaste kern gevraagd van sorteerders, zou/el vrouwelijke als manlijke krachten. Het seizoen begint begin mei en eindigt ongeveer eind september» De werktijden zijn 2 werkdagen in de week van gemiddeld 2uur per avond, de aanvangstijden van sorteren zijn 7 uur 's avonds. Een goed uurloon wordt U geboden. Opgaven zo spoedig mogelijk bij de Secretaris H. UJismans. KATHOLIEKE DEUGD BEUJEGING: y( Donderdag, 22 februari a.s. CARNAVALSAVOND voor de juni oren van 7-9 uur op het clublokaal. Iedereen wordt in carnavalsstemming en carnavalskleding verwacht. De Leidsters.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 1