n - 3 - vervolg S.V. CASTENRAY AFD. JEUGDVOETBAL Beide luedstrijden morden uiteraard gespeeld in het nieume sportpark. Schoolvoetbal: Castenray - Oirlo 1 - 3. KATHOLIEKE DEUGD BEWEGING: - a,s, dinsdag, 23 januari clubavond voor de junioren van 7-9 uur. De leidsters. BILJARTVERENIGING "DE KETSERS": i t 4- ',r Uitslagen'klasse A: 'Castenray - Sevenum 8-2, O, Q m Broèkhuizpij „Castenray 9 - 1, Uitslagen klasse C: Castenray - Broekhuizenvorst: 10 - 0, - Programma: Klasse A: 1 Castenray - Juliana - vrijdag 19 januari •(hedenavond). Klasse C: - - - Castenray - Wanssum. KATHOLIEKE JEUGD BEUJEGING: 4 Donderdag, 18 janqari a^.s. club voor de senioren van 7,30 uur tot 9,30 uur. De Leidsters. HANDBOOGSCHUTTERIJ "DE BATAVIEREN": Zaterdag, 20 januari a,s. (dus morgen) komt de vereniging "Kunst en Vriend schap" uit Liessel. De opstelling is als volgt: i Fr, Weys G, de Rijk Fr, Kuijpers P. Reinders H, Kleeven H, v, Kuyck Jan Jacobs J. Peeters G, Weys G, v, Kuyck Ant, Drabbels „„.P. Emonts Ant, Kuypers Ans Cremers G, Cremers G, Kunen Al. Kuijpers Carolien Cremers P«, Weys Martha Cremers M, Smulders H, Cremers Jos Weys W, Broumers. fflaria Cremers Deze schutters schieten om Deze schutters schieten om 6 uur 8 uur. Zorg op tijd aanmezig te zijn." Vrijdag, 26 januari a,s, hebben me een uitmedstrijd bij "Volharding" in Liorop in verband met hun nederlaagtournooi. *••- De hierboven opgestelde schutters morden verzocht om daar ook allemaal aan deel te nemen mij kunnen daar allemaal tegölijk schieten. Wij vortrekkon vanaf het doelhuis om 19.00 uur, frlocht om de eenof andore rédeniémand niot kunnen, ik hoop dat dit niet het geval is, laat hij zich dan afmelden bij de zestalcommissio. i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1973 | | pagina 3