fl E S B H Rl n s DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang wr-1 kopij binnen voor woensdag 1710** uur - - 1972 Redaktieadress Horsterweg 43c, Nr» 50. 3 r 29 december 1972. PARGCHIE—!\l IEUUJSs lüeek van 30 Zaterdags Zondags Maandag s Dinsdag s ÜJoensdag s Donderdag s Vrijdag: Zaterdags december tot 6 januari 1973. geen vroegmis, 19,00 uurs overl. fam0 Donders - Verlinden. Oudejaarsdag - Feest van de H» Familie, 8.00 uurs Gerardus Cremers en Ellie Verstegen. 10.00 uurs jaardienst Oosephina Seykens - Collin. Nieuwjaarsdag - Feest van fflaria, moeder van God, 8,00 üurs ouerl, fam.. Rambagst- Cleven. 10.00 uurs UJeekdienst Uiilhelmina UJiilemsen - jLinders. 8-.00 uurs zlg. Piet v.d. Beuken en Petronella Lemmen. 8,00 uur: gezinsmis, (int. ófferaars). ,8,00 uurs overl. fam. Strijbos - Ksmmelings. Eerste vrijdag van de maand. 8.00 uurs Gez. B. Mis ter ere van het H. Hart. Geen vroegmis, 19.00 uurs overl. fam, Poels - Vissers. Misdienaars: 'Dac en Bennie lilismans. 'Oan Vollenberg en Peter Philipsen. 'Hoogmis? Peter en Henk Strijbos; - VERENIGINGEN: Limburgse Vrouuien Beweging: - Kien avond: lüoensdag 3 januari a.s. is voor de leden van de L.V.B. een kienavond. Aanvang 8 uur in zaal van Rhee. 1 Nieuwjaars UJij wensen de leden van de L.V.B. en ook alle inwoners van Castenray een gelukkig en voorspoedig 1973. Bestuur L.V.B. SPREUK: Breek niet, mijn hart, er rijzen schone dagen. Voor ieder, die het ganse laven leeft, Voor ieder die volhardend strijdt en streeft, Heb lief, mijn hart, dan kunt gij alles dragenj De vrolijkheid is als een zonneglans van het leven. D.C.V.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1