DORPS BLAD VOOR CASTEN!?AY joargons nr.1 binnen voor woensd«ff.t*COif«r 1972 Redaktieadres: Horsterweg 43c. Ne. 49. 22 december 1972, toewensen. - Langs deze weg-wilLun da redaktie' sanda bezorgers .van "DE SCHANS." alle lezers een paar PAROCHIE-NIEUIÜS-:.P UJe,e,k 24 tot ..30 december. - Misdienaarss 'Dos Emonts en Doé V' Kuyck. - Peter en Henk StrijhüOo Hoogmiss UJillie. en Dos Duykers. Vierde zondag van de Advent., Zaterdags 19.00 uurs m èrl„ fam, Peeters -Peeters. Zondags Geen vroegmis. »-•- - - 10.0Q' uurs overl.'. fam.. Roelofs Keijzers. r v Hoogfeest van Kerstmis. Nachtmis om 12,00 uur. vpor de parochie. 8.30 uurs Herdorsmis - overl. ouders Ulillerrsen - Liriders. Deze dienst wordt speciaal verzorgd voor en door de' schoolkinderen. - 10.00 uurs Hoogmis voor zlg. Petronella Phi-iipsen. Feest van de H. Stephanus. ,;r 8.00 uurs zlg. .Hub Frederiks. 10.00 uur: overl. farm Arts - Heidens. 8.00 uurs gezinsmis (int, offeraars). Maandags Dinsdags r Woensdags t® r - -■> «MjlMwMi yam-ra^

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1