-DIE I IIS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.OO uur 1972 Redaktieadrsss Horstermeg 43c. I\irc48. 15 december 1972, ft PARGCHIE-NIEUUJS s Misdienaars z Dos Emonts en Dos van Kuyck, Dan Vollenberg an Pater Philipsen, Hoogmiss Poter en Henk Strijbo's. s Zondag 3 zondag van de Advent, - Zaterdags 19,00 uurs maanddienst zlg. Hendrik Philipsen». Zondags 8.00 uurs qverl, fam. Darssen - Emonts,, 10>.0Q uurs zlg, 3ac iUismans - Claven. Maandags 8,00 uurs tot genezing van een zieke,. Dinsdags 8,00 uurs zlg. Gertruda Rambags. lüoensdags 8.00 uurs, gezinsmis (int, offeraars). Donderdags 8,00 uur.j overl. fam. Verhoeven.- Houben, Vrijdags 8,00 uurs zlg. Hub Frederiks, Zaterdags 8.00 uurs ter ere van O.L. Vroum (int. offeraars). 19.00 uurs ovcrl. fam. Peeters - Pesters, tUilt speciaal denken aan da actie "Kom over de brug?" Vrijdagavond 20.30 uur repetitie van het Kerkelijk Zangkoor. VEREN IGIIMGENs 1 Limburgse Vroumen Bewegings Kerstavonds Op dinsdag 19 december a.s. is de kerstavond' voor de L.V.B, Aanvang 8 uur in zaal van Rhee. 4 Kerstpakkettens Een der komende dagen komen mij bij U aankloppen voor een kerstgave voor de zieken en bejaarden. De kerstpakketten morden vrijdagavond 22 december a.s. klaargemaakt bij lYievr. Tacken - Denneskens aan huis. Sports Dinodag 19 en 26 december a.s. is er GEER sport. - De L.V.B. is van plan nm direkt na de minter een "vlooienmarkt" te houden om de kas een beetje te spekken. Breng dus deze minter niet alles mat U kmijt milt naar de container maar macht er nog even mee, Van alles - zoals oude meubels, potjes, gereedschappen e.d. komt hiervoor in aan merking, maar geen kleding en schoenen. Het is nooit te oud of te lelijk en ook mat beschadiging is niet erg. Te zijner tijd zal nog nader bekend gemaakt'morden in "De Schans" manneer precies de inzameling mordt gehouden. f

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1