MIL I EU -Ni) M ME- R Moot de opzet van Knipsel hebben we het volgende gekozens in ieder nummer (elke twee maanden dus) pakken we een bepaald^ onderwerp aan, dat nuttig zou kunnen blijken voor de noordelijk limburgse lokale nieuwsvoorziening. Deze onderwerpen halen we uit voorafgaande nummers van de dorps- en wijkbUden zelf en uit noord-limburgse rapporten Uoor dit eerste nummer hebben we het onderworp milieu-hygiënc gekozen. Dat heeft een dorps- of wijkblad met milieu-hygiene te maken. Het antwoord lijkt ons eenvoudig. Dillen we ons milieu, dat we eeuwenlang als afvalhoop gebruikt hebben leefbaar houden, dan eist dat een gezamenlijke inspanning van alle nederlandersDat betekent, dat ook de inwoners van Uw wijk of dorp milieu-bewust moeten zijn. Bij milieu-hygiëne kunnen we aan twee dingen denken. In de eerste plaats milieubeheer door middel van de Ruimtelijke ordeninq. Hierdoor kunnen we de toekomstige samenleving beschermen In de tweede plaats de bestrijding van de milieuverontreiniging., waardoor we de leefbaarheid van nu kunnen verbeteren.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 7