KRANT VOOR LOKALE NIEUWSVOORZIENING IN NOORDEL 13K LIMBURG redaktie: robert lankamp marianne veenema nov-dec 1972 verschijnt eens per twee maanden uitgave: sso-noordelijk limburg bergweg 4 venray 34780-3730 ÜJAT NOU WEER? Knipsel is een krant voor de makers van wijk- en dorpsbladen. Het idee van een "krant-voor-andere-kranten" doet misschien wat bureaucratisch aan. Maar het is verre van dat. Is een wijk-of dorpskrant alleen een afvalhoop van berichten die voor de regionale dagbladen niet belangrijk genoeg zijn? Goed, dat zou één funktie van een plaatselijk krantje kunnen zijn. Maar daar mee wordt niet verklaard, waarom in Nederland het aantal dagbladen afneemt, en er juist een toename is van het aantal plaatselijke krantjes en informatiebulletins. Het zou best kunnen zijn, dat plaatselijke krantjes beter kunnen opkomen voor de belangen in een kleine gemeenschap. Omdat die krant geschreven wordt door leden van die gemeenschap, voor leden van die gemeenschap. Tenslotte is een inwoner van Fienray bijvoorbeeld veel beter op de hoogte van de plaatselijke situatie dan een buitenstaan der als een verslaggever van een ''gewone" krant. Een plaatselijke krant kan veel meer doen op het gebied wat een gemeenschap echt interesseert.- Zo'n krant kan veel boter plaatselijke inrormatie geven, en als het nodig is, mensen tot initiatieven aansporen. Zo'n krant kan informatie geven over wat de gemeente nou weer van plan is, de bijstandswet, huurbelasting en dergelijke zaken die je in een gewone krant niet vindt. Een plaatselijk krantje bevat vaak meningon die plaatselijk sterk leven, die aanleiding kunnen zijn tot ruzies maar ook tot konstruk- tieve diskussies, en die de gegeven informatie veelzijdiger kunnen maken Maar de vraag is, of die plaatselijke toestandjes alleen belangrijk zijn voor die ene plaats. Het zou best kunnen zijn, dat dorps- en wijkkranten stukken van elkaar overnemen, of ideëen voor stukken. En dat is nu precies wat de Knipselkrant regelmatig wil doen. We willen fungeren als een soort kommunikatie-orgaan tussen de redak- ties van wijkbladen, en daarbij ook informatie geven over wat er op wetenschappelijk gebied zo uitgedokterd is over de funkties en moge lijke funkties van plaatselijke krantjes. In totaal dus een drietal ideëen over wat deze krant zou kunnen doen, waarbij we natuurlijk suggesties van de makers van de dorps- en wijkkranten zélf zeer ter harte zullen nemen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 6