-IE SSHflflS- I DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1972 Redaktieadress Horsteriueg 43c. Nr. 46. 1 december 1972. PAROCHIE-NIEUWS: UJeek 2-9 december 1972. misdienaarss Dan Vollenberg en Peter Philipsen. Willie en Dos Duykers. Hoogmis s Dos Emonts en Dos v. Kuyck. Zondag - eerste zondag van de advent. Zaterdags 19.00 uurs zlg. Lei Heidens. Zondags 8.00 uurs overl. fam. Emonts - Geurts. 10.00 uurs jrd. overl. fam. Steoghs - Litjens Henckens. (Ylaandags 8.00 uurs overl. fam. Verhoeven - Houben. Dinsdags 8.00 uurs zlg, Petronella Philipsen. Woensdags 8.00 uurs gezinsmis (int. offeraars) Feest St. Nikolaas. Donderdags 8.00 uurs zlg. Gertruda Rambags. Vrijdags Feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis. 8.00 uurs overl, fam. Strijbos - Kemmelings. Zaterdags 8,90 uurs ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars). 19,00 uurs overl. ouders Kuenen - Hermans. Vrijdag - 20.30 uur Repetitie Kerkelijk Zangkoor. «r Langs deze weg wenst de redaktie hun medewerker van harte beterschap. VERENIGINGENs Biljartclub "De Ketsers"; Uitslagen klasse As Broekhuizen A2 - Castenray Castenray - Blitterswijck - 2. - 2. Uitslagen klasse Cs Broekhuizenvorst - Castenray s 4 - 6. Programma klasse As Wanssum - Castenrays vrijdag 1 december 1972 (hedenavond). Programma klasse Cs Broekhuizen - Castenray s donderdag 7 december 1972.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1