Uit; Wijkblad Noord-West maart 1972 nr.3 Milieuvervuiling. - Het terrein bij het Mobil pompstation aan de Noordsingel is een steeds groter wordende vuilnisbelt. Hier dreigt gevaar voor een rattenplaag. - Kan het fietspad aan de Noordsingel tussen de Ursulastrant en de Noordsingal regelmatig geveegd worden? Hier ligt altijd veel glas. - Kan er vakor groot huisvuil worden opgehaald. - Bij verzamelplaatsen van plastic vuilniszakken zoals bij flats en het Ceciliapad blijven wel vuilniszakkon staan die niet goed dicht zijn, of waar geon gemeentezak overheen zit, maar dat blijft staan want niemand voelt er zich verantwoordelijk voor. Later ligt de rommel over de straat heen. Wie ruimt dat op? - Langs de Dverloonseweg valt veel van de vuilniswagens en dat wordt nooit opgoruimd, - Wanneer wordt het autokerkhof tegenover de L.T.S. opgeruimd. Het is een schandalig gezicht. - Men hoeft veel last van vuil van hondon, vooral op plaatsen waar men wandelt en waar veel kinderen spelen. Kan er iets tegen ge daan worden? Uit; Wijkblad Noord-West mei 1972 nr.4 Milieuvervuiling Terrein bij Mobil is geon eigendom van gemeente, toch zal ze hier iets aan trachten te doen. Ook aan hot autokerkhof t.o. L.T.S. wordt gewerkt. Uit; Wanssum Niews 20 mei 1972 nr. 21 Op zaterdag 27 mei a.s. gaan wij een grote schoonmaak houden in het kader van de aktio van de Werkgroep Natuur. Hiervoor doen wij een beroep op alle jongeren en natuurlijk ook de ouderen om mee te helpen. Wij verzamelen ons zaterdagmorgen om 9.00 uur bij het ge meenschapshuis. De voorlopige projokten zijn; hot opschilderen van de spooltuinstellages in het zwembad - opruimen van de rommel rondom de jachthaven Do definitieve projekten worden a.s, vrijdag in Wanssums Nieuws ge publiceerd

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 16