BODEMVERVUILING Citaat- Dr.H.3Adriani» bioloog Van de 1400 soorten "hogere" planten die ons land bij de eeuw wisseling nog rijk was, zijn er nu bijna vijftig helemaal verdwenen. Van 120 soorten zijn er nu nog maar minder dan vijf vindplaatsen in ons land. Daarnaast zijn 250 soorten zeldzaam of zeer zeldzaam geworden. Binnenkort zal de helft van de plantensoorten zijn verdwenen. In 1910 vond men binnen 10 km. van de oigen woonplaats gemiddeld een kwart van de in Nederland voorkomende hogere planten. Nu is dat vermindert tot zeventien procent, in stedelijke gebieden zelf tot nauwelijks tien procent. Voor wat betreft diersoorten gelden soortgelijke cijfers. Uit; De Tienrayse Gazet 21 april 1972 blz. 3 Wensen wat een afval. Loop oorsdoor de bossen die onze gemeente rijk is en we vinden overal afval en vuilnishoopjes. Rijdt men over de wegen en overal waaien kranten, frietzakjes en papiertjes rond. Kom je' eens langs de landbouwveldendan vind je tientallen plastic zakken. Stap je in de bus, dan tref je snoeppapier en gebruikte buskaartjes aan. Stap je uit de auto op rustplaatsen of parkeerstroken langs de weg, dan vind je de afval. Laten we ons beteren. Laten we buiten doen of we thuis zijn en niets zo maar op de grond of in het water gooien. Het is vies, lelijk en gevaarlijk; - - VIES, omdat etensresten, papier, blikjes, glas, platics enz. voor anderen onsmakelijk en onhygiënisch zijn. LELI3K, omdat ze in de natuur niet thuishoren en vooral plastic niet verteerd en dus de natuur blijvend ontsiert GEVAARLIJK, omdat papieren vaak door kinderen worden gebruikt voor het stoken van vuurtjes waar dat kwaad kan. Bovendien kunnen kapotte flessen en lege blikjes lelijke wonden veroorzaken Afval weggooien in opon water is een gevaar voor ons aller ge zondheid. Er komen ratten op af. Er komen ernstige ziekten van. Gooi geen afval meer weg uit een auto, bus of trein. 1de gooion alle afval in een daarvoor geplaatste bak. Op heel veel plaatsen buiten staan genoog van dio bakken. En als ze er niet staan, nemen we alle afval mee terug naar huis. Er is een huisvuilophaaldienst Iedere vrijdag neemt men mee wat U aan de weg zet. Natuurlijk moet U hiervoor betalen. Het is toch voor Uw eigon belang, dat het afval op eon juiste manier afgevoerd wordt, zodat het voor niemand meer hinderlijk is. Hot is ook niet nodig om grof vuil maar ergons heen te brengen in een bos of langs oen stille weg. Het ontsiert de natuur. Iedere eerste maandag van de maand gaat de vuilniswagen van de gemeente rand en haalt het grof vuil op wat niet in de vuilniszakken kan. Waak hiervan gebruik voor Uw eigen bestwil. Houd Meerlo-Uanssum schoon! Uoor verfraaiing, tegen vernielingUERKGRDEP NATUUR.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 14