QE SBHnnS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1972 jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur Horsterweg 43c - Redaktieadres. Nr. 45, 24 november 1972. PAROCHIE-NIEUWS: UJeek van 25 november - 3 december 1972, Misdienaarss Peter en Henk Strijbos. Dos Emonts en Dos v, Kuyck, Hoogmis: Dac en Bennie Wismans» Zondag - Feest van Christus, Koning van hot heelal. Zaterdags Zondags Maandags Dinsdags UJoensdag s Donderdag: Vrijdags 19,00 8.00 10.00 8,00 8,00 8.00 Feest 8.00 Eerste het H, 0,00 8.00 19,00 uurs overl» ouders Kuenen - Hermans, uurs Vooruitbreiding van Christus' Rijk. uurs zlg. Petronella Philipsen. uurs zlg. Hendrik (flattens en Antoon v. Duren, uurs zlg. Hendrik Philipsen. uurs gezinsmis (int. offeraars), van St. Andreas Apostel, uurs overl. fam. Tielon-Danssen. vrijdag van de maand bijzonder toegewijd aan de verering van Hart. uurs Hoogmis ter ere van het H. Hart. uur: ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars). uurs zlg. Lei Heidens. Zaterdags N.B.s Heden - vrijdagavond geen repetitie van het kerkelijk zangkoor Aan alle inwoners van Castenray, Als er gegadigden zijn, in Castenray voor een bejaardewoning, huurwoning, kan men zich melden bij ondergeteken de of bij Wethouder Schols - woning vereniging St, Oda Venray. Er zijn mogelijkheden om bejaarder woningen te bouwen. A. Steeghs, Lollebeekweg 14, Castenray. SPORTPARK OIRLO-CASTENRAYs Het sportveld is zover gereed dat over enkele weken de eerste wedstrijd gespeeld kan worden. Op het terrein is men bezig met het plaatsen van de doelen. Als dit gebeurd is zal de gemeente het terrein uitmeten en de lijnen aanbrengen. De kleedlokalen zijn intussen voorzien van ramen en deuren» De schilder heeft alle

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1