A L PATRONAAT r rri i o ,y/ DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1972 RedaktieadresHorsterweg 43c. Nr. 44. 17 november 1972. VOOR AANVANGhalf 8. MUZIEK; Oohn Loe Kiuartet, De opbrengst is ten bate van het gemeenschapshuis. Nieuws van Stichting iaO.; Er is opdracht gogeven om de w.c» te vernieuwen - kom pleet met spoelbakken en wastafels en spiegels» Bezoekende gasten zijn die avond; PRINS GER III met zijn aanhang de raad van 11, Laten uie er een gezellige avond van maken. KOlïlT TOCH OOK Stichting i,o, PAROCHIE-NIEUUJS UJeek 18 - 25 november 1972. misdienaars; UJillie en Oos Duykers. Oac en Bannis lilismans. Zondag - 33ste zondag door het jaar. Zaterdag; 19.00 uur; jrd, Antoon Roelofs. Zondag; 8,00 uur; overl. fam. Tielen - Oanssen. 10.00 uur; maandd. zlg. Hendrik Philipsen. maandag; 8.00 uur; zlg. iïlartinus Philipsen. Dinsdag; Teest van Maria Presentatie. 8.00 uur; overl. fam. Emonts - Geurts. Woensdag; St. Cecilia. 8.00 uur; gezinsmis int, offeraars). Donderdag; Bevrijdingsdag» 8.00 uur; uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vrouw. Vrijdag; 8.00 uur; jrd, Antoon Steeghs, Zaterdag; Geen vroegmis. 15.00 uur; Hoogmis bij gelegenheid van 25-jarig Huwelijk van Houdt - Flinsenberg. 19.00 uur; overl. ouders Kuenen - Hermans. at sstais ^ww., 1

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1