2 - VERENIGINGEN; OCTOPUS '71s (zie ook blad l). ANJERLQTERIJ; Een dezer dagen zal er waarschijnlijk bij U aangebeld worden om loten te kopen. Boste mensen, koop deze loten, want U steunt daar onze vereniging mee en U hebt bo vendien de kans de enorme geldprijs te winnen van 10,000,00 en vele andere geld prijzen, want er zijn alleen geldprijzen. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Het Bestuur, S.V. CflSTENRfiY Uitslagen zondag, 22 oktober 1972; H.R.C. 2 - Castenray 1 3 - 2, Castenray 2 - Resia 3 s 4 - 0, Castenray 3 - lüittenhorst 5 s 1 - 3, Programma, zondag, 29 oktober 1972; Castenray 1 - Geijsteron 1 "(beker) aanvang - 14,30 uur. lïlelderslo 3 - Castenray 2 (vriendschappelijk) s aanvang - 12,00 uur, Castenray 3 is vrij, WERKZAAMHEDEN SPORTVELD; Do sportstichting Oirlo-Castenray doet een vriendelijk beroep op alle timmerlui om morgen te komen helpen op het nieuwe sportveld. Begonnen wordt dan mot het afhangen van de deuren in kleedlokalen en kantine, een karwei dat slechts door vakmensen kan gedaan worden. Daar ook nog andere werkzaamheden verricht moeten worden, kunnen ook niet-timmerlui zich zoor dienstbaar maken. S.V. CASTENRAY AFD. JEUGDVOETBAL Uitslagen zaterdag. 21 oktober 1972; Leunen A2 - Castenray Al s 2 - 1, H.R.C. BI - Castenray BI t 1 - 0. Schoolelftal Leunen - Castenray 3 - 1. Programma zaterdag. 28 oktober 1972; Castenray Al is vrij, Castenray BI speelt de tweede ronde voor de Bisschopsbeker. Terrein - Holthees, Tegenstanders - America BI en Holthees BI. Aaanvang - 14,30 uur. Katholieke Jeugd Bewogings Donderdag, 2 november a.s. club avond voor de junioren van 19.00 - 21.00 uur. De Leidsters.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1