-If SSHfUS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 Icopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1972 Redaktieadress Horsterweg 43c. Nr. 40. 20 oktober 1972. REDAKTIONEELs Zoals U ziet is dit nr. nummer 40. Voor diegenen die "de Schans" be ujaren even een correcties verander het nummer van vorige week in 39 en Uw nummervolgorde klopt weer. (we hadden nl. 2 x nr. 38). Onze excuses voor de gemaakte fout. de redaktie. PAROCHIE-NIEUUJS J IDeok van 21 oktober tot 28 oktober 1972, misdienaarss Peter en Henk Strijbos. Dos Emonts en Dos v. Kuyck. Hoogmiss Dac en Bennie UJismans. Zondag - MISSIEZONDAG - Bijzondere collecte voor hetmissiewerk van Pater Peeters» Zaterdags 19.00 uurs zlg. Antonita en Dó Swinkels, Zondags 8.00 uurs zlg. Petronella Philipsen. 10.00 uur s overl. fam. Geerets - Loenen. Maandags 8.00 uurs zlg. Gertruda Rambags. Dinsdags 8.00 uurs zlg. Huberdina Strijbos - Kemmelings. Woensdags 8.00 uurs gezinsmis (int. offeraars). Donderdags 8.00 uurs zlg. Hub Frederiks. Vrijdags 8.00 uurs uit dank t.e.v. H. Gerardus. Zaterdags 8.00 uurs ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars). 19.00 uurs int. fam. Classens - Vissers. In plaats van kaarten. Voor de vele blijken van belangstelling, cadeaus, bloemen en felicitaties, die wij bij gelegenheid van ons 40—jarig huwelijk mochten ontvangen, danken wij U allen hartelijk. P.D. Gellings. C. Gellings - Verhoeven. kiqderen en kleinkinderen. Castenray. Horsterweg,

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1