- 4 - Studieclub Varkenshouders Wij nodigen alle leden uit op onze eerste bijeenkomst van het nieutue seizoen 1972 - 1973 op donderdag, 12 oktober ays. om 20.30 uur in cafë Kuypors. Aaaiuezig zal zijn Dhr. Beumers, secretaris van het uarkensstamboek in Limburg, die de varkenshouderij in' het algemeen zal belichten. Verder staat op hetprogramma, -bestuursverkiezing, Innlng^eontributie, en bespreking winterprogramma. Het Bestuur. - LOSSE NOTITIES"-""'7"1""'""'* DENKT U AAN....;".... bewaren OUD PAPIER????' TRIIMEN donderdagavond vanaf half acht bijeenkomst gebouw Boerenbond voor IEDEREEN; PUZZELH0EK3E: Puzzelnr. 37 - MAGISCH VIERKANT3E Horizontaal en verticaal dezelfde-woorden.-in-te vullen. 1 sierplant. l) 0 0 0 0 0 2 visbeen. 2) .0. ;0 0 0 .0'- 3 grond. 3) o o q q q 4 familielid. 4) o o 0 0 0 j.v. 5 feus-tmaait j:e. 'Sj~ 0 0 0 0 0 1) 2). 3) 4) 5) i STEDE-PUZZEL; Bij invulling ontstaat op de l) 0000000 middelste kolom een plaatsnaam. 0\ - o 0 0,0 0 0 0 1.» veronachtzaming, 2. rijzweep. 3) '0 0 0 0 0 O 0 3. schouwburg, 4) 0000000 4. schroeflijn, i-\ 'V- 5. luchtklep. 0 0 'O* 0 0 0 0 6. niet hel. 6) 0000000 7. gevolg, „n 8. bierbereider. 0 0 0 0 0 0 0 9. grasvlakte. 8) 0 0 0 0 0 0 0 - 10. halfjaarlijkse wiösëlende- windig B) 0000000 i°) 0 0 0 0 0 0 G- mist u, DAT DE RUITERCLUB BID GELEGENHEID VAN HAAR 45 3ARIG BESTAAN OP ZONDAG 22 OKTOBER-A.SEEN' VETERANEN.. CONCOURS ORGANISEERT?.;.. Vi GEVONDEN; g=P=E=L_-=|_L=E_U_T=|=L=- Redaktie),.\c J 4 - Ir

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 4