- 3 - vervolg S.V. Castenray; (ïiochten er deelnemers zijn die klachten hebben mat betreft het ophalen, dan verzoeken, .wij JJ dit aan ons mede te.delen. Hopende ook" dit jaar u/eer op Uw- steun te mogen rekenen, Janken wij.-.U reeds bij voorbaat. t» Bestuur en spelers, SPEEL »EE IN DE TO TO J - - S.V. Castenray, afd, Jeugdvoetbal; Uitslagen zaterdag, 30 september 1972; E.H.C. Al - Castenray Al 2_-_0» Rosia'Bl - Castenray BI 4i" Programma zaterdag, 7 oktober 1972; Castenray Al - D.I.S. Al Aanvang 15,30 uur, Castenray BI - iïieerlo BI s Aanvang 14,-00 uur Biljartclub"De Ketaers"; Uitslag klasse Cs .1 Castenray - America s 6 - 4, - - Programma; - Vrijdag, 6 oktober (hedenavond) klasso A - Castenray - Broekhuizen Al. i Dinsdag, 10 oktober a,s. Klasse C - Castenray 'Swolgen. OCTOPUS '71; 1 4 Octopus '71 hield dinsdag, 3 oktobor j.l. een bestuursvergadering;, Op deze bestuursvergadering werd er weer, zoals elk jaar, con win to r p r egramma samen gesteld. Enkele punten zijns yj.fryJ~ 1. Dropping. - 2. Dansavond. V- 3. Toep- en jokerwedstrijd. 4. Feestavond, 1 5. Oaarvergadering- - 6. Slaat jcsactie, .v r-'fCt-O-GS*i.. n 7. Feestavond, 8. Tafolvoetbalccmpetities. Hij vergeten natuurlijk de zwemavond op maandag en de trimavond op derdagavond niet, Bostuur Octopus '71 Handboogschutterij "De Batavieren" s- - - Verslag wedstrijd - gehouden' bij Neorlandia Bakol, .-'U/aren wij verleden week nog optimist &a>.,h U over de komende wedstrijd nu. dé. verschieting achter de rus is, zijn we too net eer) boet je beneden do maat gebleven-, maar aèngbiien.. we. met yersTdhili-ehde mani- lijkhoden te kampen hadden, mogen wij toch tevreden zijn. Hij schoten met ons zestal 1.219 punten dat zijn 19 punten door de 8, maar urn zijn hiermee onder ons gemiddelds gebleven wat wij moesten schieten, maar gelukkig ijaren wij dat niet alleen - er waren maar 4 verenigingen die boven hun gemiddelde schoten - UJees ervan overtuigd - we komen terug. Zaterdag, 14 oktober a.s. dus volgende week viert de vereniging Diana Venray haar 75- jarig bestaan met een jubileumconceur. Ook onze vereniging zal hieraan deelnomen met 4 zestallen. Onze schietbeurt is om 17.00 uur, Hp snriTnfarffi B. Pnnls.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 3