- 2 - vervolg L.V.B.s Cursussen Dames U kunt zich nu opgeven voor de cursus "sport en spel" en de "Sociale Scholingscursus" tot en met de vergadering van 11 oktober a,s. bij de voorzitster. Collecte: bedroeg 125,00, S,V» Castenray; De opbrengst van do zakjescollecte voor het poliofonds Uitslagen zondag, 1 oktober 1972: Castenray 1 - R.K.D.SO. 2ï 5 - 2, T.O.P. '27 - Castenray 2 s 6 - 1, Hegelsom 5 - Castenray 3 3 - 3, Programma zondag, 8 oktober 1972; D.I.S. 1 - Castenray 1 Aanvang 14,30 uur, Castenray 2 is vrij, Castenray 3 - Brughusia 2 s Aanvang 12,00 uur, Verslag Castenray 1 - R.K.D.S.O. 2s Castepray 1 heeft zijn eerste plaats op de ranglijst met succes verdedigd. Dit ging echter met meer moeite gepaard, dan de 5-2 uitslag wellicht doet vermoe den, Na hot winnon van de toss namen onze spelers met de wind in de rug al gauw een 2-0 voorsprong. Beide doelpunten kwamen van de voet van Nico Büddiger; het eerste uit een vrije schop aan de rand van het strafschopgebied en het tweede uit een mooie Voorzet van Jan Swinkels. Nog voordat men echter de rust in kon gaan wist R.K.D.S.O. door een verrassend tegendoelpunt weer aansluiting te krijgen en in de tweede helft scoorden de bezoe kers zowaar een tweede doelpunt, Tien minuten lang werd Castenray behoorlijk in verlegenhoid gebracht en de overwin ning hing aan een zijden draadjo. Toen hervonden onzo spelers ochter weer hun norma le spel on Cos van Bree maakte aan alle onzekerheid een einde. Uit een sublieme voorzet van Dan Houwen bracht hij met een even sublieme kopstoot de stand op 3 - 2. Een doelpunt waar niets aan te verbeteren viel, precies volgens het boekje, Castenray gaf weer de toon aan en door doelpunten van 3an Houwen en Nico Böddiger werd de eindstand bepaald op 5 - 2. Zondag a.s. staat de dorby tegen Oirlo op het program, Hoponlijk wordt het een spor tieve wedstrijd, waarin de beste moge zegevieren. /-yJ ISO O r Trainen om 19,30 uur: Op vorzoek van veel spelers zal met ingang van donderdag, 12 oktobor a.s. het aanvangstijdstip van de wekelijkse trainingen verlegd worden van 19,00 naar 19,30 uur, Hopenlijk kan iedereen nu voortaan op tijd aanwezig zijn. UJerkzaamheden sportveld; Voor a.s, zaterdag, (morgen) wordt wederom een beroep gedaan op alle leden van onze vereniging om te komen helpen bij de bouw van de nieuwe kleed lokalen en kantine. Nu het dak inmiddels is gereedgekomen, wordt begonnen aan r't. werking van de vloeren. Hierbij moet nogal wat sjouwwork verricht worden. Er w./dt dan ook gerokend op een flinke opkomst, Donateursaktie t.b.v. S.V. Castenray: Zoals ieder jaar houden wij aan het b"r-van het nieuwo seizoon (voetbalseizoen) onze donatouraaktio» Ondanks alle prijsstijgingen en inflatie hebben wij de prijzen van onze do.rurs- kaarten niet verhoogd!! Zij zullen U door onze spelers worden aangeboden in de week van 9 t/m 15 oktober De donateurskaarten zijn verdoold in twee prijsklassen; nl, 10,00 en ....(vijf gulden). Verder zal U nogmaals naar de totodaelname worden gevraagd. üs a niuyc

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 2