-It VÏKIIS- r* DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1972 I RedaktieadrssHorsterweg 43c, |\lr. 38. 6 oktober 1972, PAROCHIE-N IEUWSs lileek 7-14 oktober 1972. misdienaars; Oos Emonts an Dos v. Kuyck. Oos Duykers en Oan Vollanberg, Hoogmis; Peter an Henk Strijbos, Zondag - twintigste zondag na Pinksteren. Zaterdag 19, DO uur; zlg, Lei Heidens - zangdoor Dameskoor. Zondag; 800 uur; zlg, Petronella Philipsen. 10.00 uur; uit dankbaarheid. Iflaandag; 8,00 uur; zlg. Gertruda Rambags. Dinsdags 8.00 uur: zlg. Oosephina Seykens - Collin. Woensdag s 8.00 uur; gezinsmis (int. offeraars), 19.00 uur; Hoogmis ter ere van 0»L. Vrouw bij gelegenheid van moederavond - zang door Dameskoor. Donderdags 8,00 uur; zlg. Hub Frederiks. Vrijdags 8,00 uurs zlg* Hubertina Strijbos-Kemmelings. Zaterdag 8.00 uur: ter ere van 0,L.Vrouw (int. offeraars). 19.00 uurs zlg» Hendrik Philipsen maanddionst. UJILT WAT BIJVERDIENEN????????(i) Hiervoor is gelegenheid met het schonen van spruitkool aan huis. Inlichtingen bij; H« Wismans, Horsterweg 47b. VERENIGINGEN; Limburgse Vrouujen Beweging; lïioederavond; Op woensdag, 11 oktober a.s. is de z.rg0 moederavond, Om half acht 's avonds is er een HeIYlis ter are van het moederschap van Maria tot intentie van do ledon van de L.V.B. Daarna vergadering in zaal van Rhee, waar Dhr, Zuidhof spreekt over zijn belevenissen in Parijs. Sport Zaterdagmiddag, 7 oktober a.s. is onder leiding van de sportleider trimmen op de trimbaan te Venray. Bijeenkomst om half vier bij het startpunt, tegenover het ziekenhuis.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1