f Vh JA - 4 - L.L.T.B. Qirlo Castenray; COUAS - BERICHT II n.,..» K De opgave van suikerbieten voor de eerste leveringsweken, is- zeer slecht te noemen in onze afdoling. De eerste termijn was slechts voor 20% en de tweede termijn voor 50/S bezet. Dit heeft tot gevolg dat er door de COVAS boetes "opgelegd 'zullen gaan morden, aan die loden, die niet of te weinig in de vrooglev'erihg hebben meegedaan Voor de levering in de week van 2 t/m 6 oktober 3,00 p*remie) kunnen nog bieten opgegeven Worden tot maandagmorgen a.s«- Ook voor de 3de t/m 5de week is er-nog Voldoende leveringsruimte vrij, De overige leverihgswekpn zijn: al Voor het grootste gedeelte volgeboekt. Tot volgende week is er nog gelegenheid om leveringsafspraken te maken. Van die léden waarvan wij niets horen,- nemen wij aan dat zij*al hüri bieten leveren in de laatste leveringsweek. FRITESKRAAM: TE KOOP; 250 kg. petaardappelen B. Friezen Bij de dorpsraad is al meerder keren het verzoek binnengekomen om eerr friteskraam of zoiets, Er wordt aan gewerkt.. Toch willen we ook ooh beroep dóen op U.. Hebt -U óf Uüj familie of kennissen, bekenden die iets van friteskraamhursn en der gelijke afweten? - -- - - - Laat ons eens suggesties horen, zodat we gerichter,kunnen vragen* De Dorpsraad, TE KOOP; KIPPENDRI3FMEST bij; A* 5tiphout, Lollebeekweg 19, Truus Kuypers en Oac Hesen september 1972. Castenray, Horsterweg 60, Sevenum, Molenveldweg 20, wij gaan trouwen op vrijdag 6 oktober a.s. 'om 14.00 uur in da kerk van de H. Matthias te Castenray. Gelegenheid tot feliciteren van 18,00 19.30 uur in Café Doelhuis te Castenray. Toekomstig adres; Horsterweg 60, Castenray. wist u, DAT ADVERTEREN DOET V E R K 0 P E N??? OAT WI3 KLEINE BRIEF3ES GRAAG IN EEN ENVELOPPE WILLEN ONTVANGEN???? DAT WI3 HET PUZZELH0EK3E ECHT NIET VERGETEN EN VOLGENDE WEEK ZEKER" WEER MET EEN PUZZEL TERUGKOMEN????? 11 - DAT ER NOG IEDERE DONDERDAGAVOND VAN.HALF ACHT TOT-HALF NEGEN t'ORDT GETRIMD???? - DAT DE MENSEN IN ONS DORP HUN KACHEL NIET MET OUD PAPIER AANMAKEN, MAAR HET OUDE PAPIER BEWAREN???? DAT U UW HUISVUILiéDERE. ZATERM0RGEN VAN HALF 10 TOT HALF 12 IN DE CONTAINER BI3 tfE KLEUfERSCHOOL KUNT DOEN???? -i - I 1 1

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 4