vervolg Handboogschutter!j E.H.S. lsto, zostal behaalde 1,248 punten. - 2do Zestal behaalde 9'86 punten met 7 schutters, Voor deze wpdstrijd tellen alleen maar de 10 hoogste' schutters en daae is tevens'" een beker, voor beschikbaar gesteld. De uitslag van dp 10 hoogste schutters waren als volgts Batavieren - 2.075 punten. E.H.S, - 1,953 punten. Een puntenverschil van 122 punten in ons voordeel. Hierna schoten de 6 hoogste schutters nog ieder 10 pijion De uitslag wass. Batavieren - 500 punten, E.H.S. - 496 punten. Dus een overwinning op alle fronten. Geachte sportvrienden, Sinds juni 1962 hebben wij vricndschappolijke betrekkingen mot deze vereniging. Baarlijks worden er 2 wedstrijden verschoten. liet is altijd een zwuru tuguristander van ons goweest, waarvan wij in die 10 jaren maar 5 maal een overwinning hebben kunnen behalen en dat was in 1962 - 1963 - 1964. Daarna hebben wo gewoon geen kans moer gekregen. lïlaar ditmaal, het is bijna te mooi om waar te zijn, wisten wij het record-aantal punten op te voeren tót ongekende hoogte, Drie schutters namelijk, Fr» Weys, Ant, Kuypers en G. Weys wisten een gemiddelde van 9 te behalen. In oen woord GEWELDIG, Alle zestallen, zonder uitzondering hcbbcm hot fantastisch gedaan. Hier is vooraf veel en serieus voor getraind en zo'n uitschieter kon niet uitblijven, want als men de geschoten punten van de laatste weken nagaat waren deze buitengewóón' hoog. Dit is ook voor een groot deel te danken aan da goede en gezellige sfeer die op de doelen heerst. Nogmaals ik vind het geweldig wat er van zo'n kleine gemeenschap uit kan gaan. Helaas komt er zo weinig van in de publiciteit enals men ?r wat .van te lezen.krijgt dan is het alleen maar dat er geen uitbreidingen mogen komen en weinig voorzieningen getroffen worden. Wogen we op de ingeslagamwoq yerrier gaan, - - Hsion schutters,' is het U allen bekend "dat or iemand is in onze vereniging die alle bogen, pijlen eg, pesen v.akkundig repareren kan? Zo niet dan zal ik het U maar mededelen. Het is Dhr. IYI. Smulders. Hij,heeft speciaal hiervoor een werkplaats ingericht en een flinke investering in al lerhande machines gedaan. Daarom sportvrienden laten wij hen zoveel mogelijk het schiotmatcriaal verzorgen tegen een redelijke prijs. v - Zaterdag, 3G september a.s., dus morgen, wordt op de banen van* Neerlandia Bakeï de wisseltroffee 0 1) S - door Vriendschap sterk verschoten. Hieraan kan alleen maar met eerste zestallen geschoten worden. Er wordt geschoten naar het gemiddelde en dat wordt genomen van de twee Jnoogs-tgescho ten bondswedstrijden uit dat voorafgaande seizoen. Op de bondswedstrijden waren de punten van ons eerste zestal als volgti 1.244 - 1,224 - 1.259 en 1.231 punten. De troffee wordt uitgereikt aan het zestal dat hot gemiddelde hot moest benaderd of er boven gaat. Gezien de goweldiqe resultaten die we afgelopen zaterdag geboekt hebben twijfelen wij er niet aan. Wij zullen zsier bij een van de hoogste behoren. De opstelling van ons zestal is als volgts Fr. UJeys - G, UJeys - Ant. Kuypers - Al. Kuypers - Dos Weys - fïl. Smulders - Reserve P. UJeys, UJij moeten schieten om 7 uur en vertrekken om half 6. Veel succes U allen toegewenst. De secretaris P. Poels.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 3