-II SSHfinS- DORPS BLAD VOOR jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur CASTENRAY 1972 Redaktieadress Horsterweg 43c. Nr. 37. 29 september 1972, PAROCHIE-NIEUlUSs UJeek 30 september 7 oktober 1972. misdienaars s Dac en Bennie Wismans. Peter en Henk Strijbos. Hoogmiss ÜJillie Duykers en Peter Philipsen, Zondags Rozenkranszondag. Zaterdags Zondags Maandags Dinsdags UJoensdags Donderdag Vrijdags Zaterdag 19.00 uurs genezing van een zieke. 8.00 uurs zlg. Petronolla Philipsen, 10.00 uurs jaard. zlg. matthias Drabbels. 8.00 uurs zlg. Potronella Philipsen vanwege Bejaardenvereniging, 8.00 uurs overl. fam. Verhoeven - Houben, 8.00 uurs gezinsmis (int. offeraars). 8.00 uurs zlg. Hub Fradariks. Eerste vrijdag van de maand, bijzonder toegewijd aan het H, Hart, 8.00 uurs ter ere van 't H. Hart, 14,00 uurs Plechtige Huwelijkssluiting bruidspaar Hesen-Kuypers, Feest van (Ylaria Rozenkrans. 8,00 uurs ter ere van 0,L. Vrouw (int, offeraars). 19.00 uurs zlg. Lei Heidens. Vanaf deze week begint de vroegmis niet meer om half acht, maar om acht uur. VERENIGINGEN: S.V» Castenrays Uitslagen zondag, 24 september 1972s 1 lïlontagnards 2 - Castenray 1 s 0 - 4. j Castenray 2 - Ulanssum 3 s 3 - 1. V'r'(3vJ Castenray 3 - Venray 9 s 0 - 5. Programma, zondag 1 oktober 1972s Castenray 1 - R.K.D.S.0. 2 s Aanvang 14.30 uur. TOP '27 - Castenray 2 s Aanvang 14.30 uur. Hegelsom 5 - Castenray 3 s Aaavang 12.00 aur. Verslag iïlontaqnards 2 - Castenray ls Castenray 1 heeft zijn plan om lïlontagnards 2 beentje te lichten volmaakt uitgovoord.. De Castenrayse formatie won maar liefst met 4 - 0 en kwam hierdoor alleen aan de lei ding in de tweede klasse UJ. Voordat de wedstrijd kon beginnen, moest eerst gewisseld worden van speelveld, omdat soheidsrechter Zegers een gevaarlijke plek ih het bijveld constateerde en het onver- 1 '111 1 111 1111111 11111411 11 111

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1