DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1972 Redaktieadress KI. Oirloseweg 7, Nr. 33, tel.s 6 0 8. 1 september 1972. PAROCHIE-NIEUWS: Week van 2-9 september 1972. (ïlisdienaarss Dos Emonts en Oos v. Kuyck. Dos Duykers en Oan Vollenberg. Hoogmis: Willie Duykers en Peter Philipsen. Zondags 22sta zondag door het jaar. Zaterdags 19.00 uurs zlg. Lei Heidens, Zondags 8.00 uurs genezing van een zieke. 10,00 uurs bijz. int. lïlaandags 7.30 uurs bijz. int. Dinsdags 7.30 uurs overl. fam. Verhoeven - Houben. Woensdags 7.30 uurs gezinsmis (int. offeraars). Donderdags 7.30 uurs zlg. Hub Frederiks. Vrijdags Feest van O.L. Vrouui Geboorte. 7.30 uurs bijz. int. Zaterdags 7.30 uurs ter ere van 0,L. Vrouw. V.O.F. Oirlo - Castenrays Vanwege de werktijdverkorting, welke ingaat per 1 september a.s. (vandaag) zal met ingang van maandag, 4 september a.s. de openstelling van kantoor en maga zijn gewijzigd worden. (*let ingang van laatstgenoemde datum zal het kantoor en magazijn te Oirlo als volgt geopend zijns van maandag tot en met vrijdags dagelijks van half acht 's morgens tot twaalf uur en na de middag van ê$n tot vijf uur. Het magazijn te Castenray blijft geopend op maandag, woensdag en vrijdag van half acht tot twaalf uur. We verzoeken onze afnemers vriendelijk met bovenstaande rekening te willen houden. VERENIGINGEN: Katholieke Oeugd Beweging: mEISOES 0PGELETÜ Hier is nieuws voor alle meisjes die voor 1 oktober a.s. 10 jaar worden ofwel ouder zijn. Voor jullie starten we donderdag, 7 september a.s. om 7 uur 's avonds in het clubhuis op de tuinbouwloods. (vervolg zie pagina 2 -at satais-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1