221 vervolg lijst straatnamen. - 2 - Holenhoelcseweg Klein- Hlein- 7 9 9 11 irlo Schoo: Vollenberg Martinus GH Seijkens Johannes L Seijkens Henri JM Camps Martinus J 2 Gemeenschapshuis 3 Uillemssen Henricus Th L 4 Dinghs Hendrik K 6 Pries en Bernstrd TH 7 Vissers Johannes H 9 Mennen Petrus J 11 Priesen Hendrikus BH 12 Kleuterschool 13 Sambags Peter JH 14 Dinghs Herman H 15 Pingen Hendrikus L 16 Dinghs Martinus MI-I 17 HK Lagere School 18 ïïismans Martinus' C 19 van ICuijck Henricus JIJ 20 Strijbos Johannes 'A 21 Dinghs Martinus II 22 Strijbos IJillem HC 23 Strijbos 'Theodor H 25 Strijbos Peter J 27 Runen Peter J 28 wed ThM Camps-3trijbos 30 Strijbos Pierre MH 32 Strijbos Peter A 2a Dings Gerardus HPMJ 2 Tielen Gerard J 5 wed HP Philipsen-Vo'usten 6 Buddiger Theodorus 7 Strijbos Petrus HJ 13 Philipsen Hubertus JG 14 Classens Gerardus M 15 Vul lings Theodorus vT "6 Philipsen Jan PM 18 Hermans Peter J 19 Janssen Gerardus H 20 Martens Johan J 21 Maes Peter J 22 Seijkens Theodorus AM 23 Philipsen Leonardus ThE 24 Philipsen Peter 25 Arts Martinus '-TUI 26 Peeters Peter JM 27 Tielen Peter L 1 Heidens, Pieter AJ 2 Bril, Reinder 3 Reijnders, Pieter HE II offert He e saldeer 10 12 12 Matthiasstraat w Tunnelweg Matthiasstraat Tunnelweg Matthiasstraat Tunnelweg Castenrayseweg Illein-Oirlo Hoensel Toland Elein-Oirlo Valkenberg Diepeling Klein-Oirlo Schoor 1 2 3 4 6 7 9 11 12 13 14 15 2 17 4 19 6 8 3 5 7 35 37 39 24 24 23 3 2 1 3 10 13 14 3 1 5 16 17 19 20, 1 2 HORSTERWEG EN VENRAYSEWEG BLIJFT HET5ELFDE. Hopende IJ allen hiermede van dienst te sijn geweest. De Dorpsraad Castenray, H ii it If ff tl II ft ff tt ff ff II fi if tt ti if ii ff *1 II ft ff ii n ii II it ti it ii ii 1 i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 6