- 3 - vervolg handboogschutter!j "Dg Batavieren1' s Dg volgondo schutters schieten om 19.00 uur; G, Kun en Fr, UJcys. Ui. Brouu/ors Ant» Drabbols. P. Emonts G„ UJeys. G. Cromors Ant. Kuypors. J. Poeiers Al. Kuypors. Martha Cromors ffl» Smulders» Heron schutters zorg dat U op tijd aanwezig bont» Vcol succes. Do secretaris P. Poels. Limburqso Vrouwenbeweging; Jaarvergadering Donderdag, 28 soptombur a.s. is de jaarvergadering van de L.V.B. Aanvang - half acht in zaal van Rheo. Op het programma staat oen nabeschouwing van het afgelopen jaar. Een toelichting op het nieuwe werkprogramma en oen demonstratie van moderne handwerken. Er is een kleino tentoonstelling ingericht en de firma Kunselaar zal aan esn en ander tekst en uitlog geven. Voor jaarvergadering ontvangt U het jaarverslag en wordt de contributie opge haald. Dit is ft 15,QO. Hiervan krijgt U een kwitantie, de lidmaatschapskaarten worden nog op eon later tijdstip afgegeven. Op dinsdag, 3 oktober a.s, is eon tocht naar Doesburg gepland, gelegen in de mooie Gelderse Achterhoek. Er zijn vele beziens waardigheden o.a. wordt een bezoek gebracht; aan de Docsburgse mosterdfabriek. De moeite van hot bezichtigen waard. Verder is onder leiding van de V.V.V. een stadsrondwandeling en torenbeklimming, bezoek aan het Raadhuis met museum "Stad en ambt Doesburg. Aan het qinde van de middag is een gezamelijke koffietafel. Vertrektijd is om 13.00 uur 's middags aan de kerk. Onkosten zijn voor bus, entree, rondleiding en koffietafel zijn 12,00. UJij verwachten een grote deelname aan dit unieke uitstapje. Bij de opgave voldoon s.v.p. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 1 oktober a.s. bij Uw bestuur. Collectes •In de week van 25 t/m 30 september is de zakjescollecto voor het Prinses Boatrixfonds. Zoals U woet is de opbrengst van doze kollekte bestemd voor hulpverlening aan polio-patienton (lichamelijk gehandi capten). Ook in Limburg is de nood van onze lichamelijke gehandicapten zeer gre t on kunnen wij als golukkig gezonde mensen meehelpen deze nood te lenigen. Afgelopen zondag hebbon de ponyruiters deelgenomen aan het concours to Bakel en hiormede dit ceizocn afgesloten. Het achttal behaalde hier de zesde prijs (14 deelnemers). Bij de ind.dressuur cat. B klasse licht behaalde UJilbert Classuns en UJilly Jans sen een gedeelde 4de plaats, Gerty Geerets 6, Jan Gcerets 7, Jae UJismans Az 8, Peter Strijbos 9 en Gerty Dings 10de prijs. Ind. Dressuur cat. 8 klasse iïl Jan Geerets 4de prijs. Cat. C klasse 1 licht Fons Dinghs 7. Cat. C en D Jac ULismans lïlz. 4 en UJim Classens Sde prijs. Bij het springen in de cat. B wist UJilbert Classens de zevende plaats te L machtigen, zodat ook hier weer de nodigen rozetten behaald werden en er door onze ponyruiters vele prijzen gowonnon uierden. Hou dit vol jongens en meisjes en kom geregeld oefenen en jullie komen .'w gende -voorjaar weer goed voor de dag. Het Bestuur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 3