- 2 - "ONDERLINGE PAARDENVERZEKERING VENRAY". Mededeling aan da lodon van de onderlinge paardenverzekering Venray. Anders dan gebruikelijk zal de halfjaarlijkse schatting van de paarden aan huis gedaan ujorden. Op onderstaand overzicht kunt U zien wanneer de schatters bij U zullen komen, ko men zij voormiddag dan u/il dat zeggen dat U Uw paard(on) om 9 uur thuis moet heb ben, de namiddag is dat 13,00 uur, de leden die aan dit verzoek niet voldoen zal een boeto van 10,00 in rekening gebracht worden. De Premie per 1 oktober 1972 is vastgesteld op 1^%, DONDERDAG, 28 september 1972; voormiddags in Oirlo, namiddags in KI, Oirlo en Castenray, Hiermede dolon wij U mede dat het kantoor van de Boerenleenbank - Castenray op 26 september a»s, gesloten zal zijn, we- gens examens, VERENIGINGEN; S.V. CASTENRAY; Uitslagen zondag 17 september 1972; Castenray I - Resia 2 3 - 0, Swolgense Boys 2 - Castenray 2 s 2 - 3, R.K.L.V.V. 3 - Castenray 3 7 - 0, Programma zondag. 24 september 1972: Montagnards 2 - Castenray I s aanvang 12.00 uur. Castenray 2 - UJanssum 3 aanvang 14,30 uur. Castenray 3 - Venray 9 aanvang 12,00 uur. S.V. CASTENRAY AFD. JEUGDVOETBAL: Programma zaterdag 23 september 1972; Kronenberg Al - Castenray Als aanvang 15,00 uur. Castenray BI - Venray B2 s aanvang 15,00 uur. Handboogschutteri.i "De Batavieren" s Zaterdag, 23 september a.s., dus morgen, thuis-wedstrijd Batavieren - E H S Vonlo De volgende schutters schieten om 17.00 uur. P. IDeys Fr, Kuypers 3, Oacobs 3os Weys H, Cleven P. Reijnders vervolg blad 3, Ans Cremers Carolien Cremers H. Cremers G. de Rijk. G. v. Kuyck, H. v, Kuyck. IYIEDEDELING B0ERENLEEN0ANK CASTENRAY:

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 2