- 5 - Uuj felicitaties, bloemen en attenties zorgden er mede voor dat onze huuielijksdag onvergetelijk werd. U/ij danken U hiervoor hartelijk. Henk Wissers. fflariet Wissers - WogeJzangs. Terneuzen, september 1972. iïlichiel de Ruytersingel 6. PUZZELHOEKJE Oplossing puzzelnr. 34. Het beroep van deze meneer is; GEWANGENBEUJAARDERV Puzzelpr»; 35. GE0-D00RL0PER. Bij juiste invulling krijgt U op de middelste verticale kolom een plaats naam. HORIZONTAAL: 1. links - ruzie hebben. 2. vrucht - pl. bij Epe - vaartuig - gekheid; 3. bekuiaam rampzalig; 4. deel v.e. breuk - godin v.d. vrede - bakmengsel 5. rond voorwerp - afstamme ling - slaginstrument - dus, 6. groet - sterk smakend zaad - kleur - damp; 7. rij - kledingstuk - welig groeiend; 8. afkerig van iets - onbepaald vnw. - zangnoot; 9. gevolg - Europeaan - berg geit; 10. vloerbedekking - fris - plagen; 11. reeds - vrolijk en behoor lijk - deel v.d. Bijbel (afk.) - deel v.e. geweer - familielid; 12. voorz.- vertrouwd raadsman metaal; 13. sterrenbeeld - kleverige stof - dal; 14. door twee deelbaar - dun touw om want vast te zetten- pl. in Zeeuws-Wlaanderen. 15. pl. op Ameland - laagte - gewicht (afk.)- kwalijk rieken WERTIKAAI.s 1. doen kennen - boomwol; 2. Romeins keizer - werkpak-grond bij hoeve 3. overtaphuis-vaatwerk voor diner; 4. zoon van Sem—hijswerktuig—ovaal. 5. gevangenis-op een keer-gestalte; 6. geducht-eikeschors-deel v. Zuid-Afrika; 7. vurig-pl. in Nrd.Brabant-opgespaard geld; 8. plaats; 9. hoeveelheid-god v. liefde— verharde huid krijgsgod. 10. okkernoot snijwerktuig korte badkuip; 11. pers.vnw.- water in Utrecht- godin der jacht-Afrikaanse herkauwer; 12. peilen-knorren; 13. zacht-bevel-rivin Italië-riv. in Neder land; 14. bijb. fig.-zelfzucht-afgemat. 15. snijkant—waagstuk-onderstelling-daarna

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 5