VERENIGINGEN Katholieke Jeugd Beweging; Donderdag, 21 september a.s, van 19,00 - 21.00 uur club avond voor de junioren. De Leidsters, Limburgse Vrouwen Beweging; lllij ontvingen van het Produktschap voor vis- en vleesprodukten het volgende schrijvens Ontdek de rijdende viskeuken. De mogelijkheden om vis eens anders te bereiden! De Rijdende Viskeuken, is een demonstratiewagen waarin GRATIS voorlichting uiordt gegeven in het bereiden van visgerechten, ook zonder graat! Op zeer comfortabele, amphitheatergewijs geplaatste banken kunnen twintig dames tegelijk de verrichtingen van de demonstratie volgen* Het keuren van de heerlijke visschotels - ook zonder graat! - wordt daarbij niet vergeten. Het is beslist de moeite u/aard zo'n leerzame cn aantrekkelijks demonstratie bij te uionen. DE WAGEN K0N1T OP 25 SEPTEMBER A.S. IN VENRAY - 15.00 UUR. V-V (VOOR VERDER NIEUWS L.V.B. ZIE BLZ. 3). Handboogschutterij "De Batavieren"; De uitslag 'van do wedstrijd Trefpunt - Batavieren -was als volgt; Trefpunt; 1ste zestal - 1.258 punten, 2de zestal - 1.075 punten, Hoogste schutter P. van Ooi 222 punten. Batavieren siste zestal - 1.272 punten, 2de zestal - 1.148 punten, 3de zestal - 954 punten. Hoogste schutter G. lileys 226 punten. Voor de eerstkomende weken is het wedstrijdprogramma als volgt; Zaterdag, 23 september a.s. krijgen we de vereniging E H 5 uit Venlo op bezoek. Er zal met 4 zestallen worden geschoten. De aanvangsuren zijn vastgesteld om 5 en 7 uur. Zaterdag, 30 september a s. bij Neerlandia Bakel verschieting van de wisseltrofee 0 V S de benaming hiervan is door Vriendschap Sterk. Voor deze wedstrijd zijn alleen maar dp eerste zestallen van ons district uitge nodigd. De trofee wordt uitgereikt aan het zestal dat het gemiddelde het meest benaderd of er bovengaat. Wat het gemiddelde betreft dit wordt genomen van de tweg hoogstgeschoten bonds wedstrijden uit dat voorafgaande seizoen. Onze vereniging moet schieten om 7 uur. Zaterdag, 14 oktober a.s, Oubeleumconcours bij Diana - Venray. Er zijn 4 zestallen opgegeven. Onze scnietbeurt is om 5 uur. Zoals U inmiddels wel bekend is organiseren wij dit winterseizoen Nederlaag- toernooiwedstrijden Dezer dagen zijn de uitnodigingen verzonden. Wij hopen dat de verenigingen die wij daarvoor aangezocht hebben hun medewerking willen verlenen. Als wij de gege vens hiervan binnenhebben wordt er een wedstrijdprogramma vastgesteld.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 2