OPGELET!!! 14 t' J Redaktieadress Horsterweg 43c. Nr. 35. 15 september 1972. PAROCHIE—NIEUWSs Week van 16 - 23 september 1972. misdienaarss Peter en Henk Strijbos. 3os Emonts en Dos v, Kuyck. Hoogmiss Dos Duykors en Dan Vollenberg. Zaterdags 14.00 uurs Hoogmis bij gelegenheid van 40-jarig humelijk Gellings-Verhoeven. 19.00 uurs Maanddienst zlg. Hendrik Philipsen. Zondags 8.00 uurs zlg. Petronella Philipsen. 10.00 uurs overl, fam. Gellings-Verhoeven, maandags 7.30 uurs overl. fam. v.d.Water-Spreeuiuenberg-Lommen. Dinsdags 7,30 uurs overl. fam. Verhoeven-Houben. Woensdags 7.30 uurs gezinsmis (int. offeraars). Donderdags 7.30 uurs zlg. Hub Frederiks, Vrijdags 7.30 uur s jaardienst zlg. Wilhelmina Cox. Zaterdags 7.30 uurs ter ere van O.L.Vrouuj (int. offeraars). A.S. ZATERDAGMORGEN (DUS MORGENOCHTEND) UJORDT OPGEHAALD HETs OUD PAPIER. UJ13 VERZOEKEN IEDEREEN HET OUD PAPIER IN PAKKEN AAN DE STRAAT TE ZETTEN. BIG VOORBAAT ONZE DANK, DE DORPSRAAD. DE STICHTING - PATRONAAT. GONG EN OUD - Het trimmen is nog steeds IEDERE DONDERDAGAVOND van half acht tot half nogen. Bijeenkomst - geboum L.L.T.S, KOfflT U OOK EEN KEER????? -ai satans DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.OO uur 1972

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1