vervolg SVCastern?ay Excelsior daarentegen vond slechts één keer de touwen, zodat de bei de punten voor onze ploeg waren. S.V. Castenray, Afd Jeugdvoetbal: Uitslagen zaterdag, 2 september 1972: Castenray Al - Heterik A2: 3-3. Castenray BI - Bergen BI 0-2. Programma zaterdag, 9 september 1972: B.V.V. Al - Castenray Al Aanvang - U. 30 uur. D.I.S, BI - Castenray BI Aanvang - 15.00 uur. Katholieke Jeugd Beweging: Dinsdag, 12 september a.s. clubavond voor de senioren. Fietstocht naar Oostruwse kermis. De foto's die besteld zijn kunnen bij HejNelly Cremers afgehaald worden. De Leidsters. Handboogschutterij "De Eatavieren" Zaterdag, 9 september a.s. uitwedstrijd bij Het Trefpunt - Tienray. De volgende schutters nemen hieraan deel: Fr. Weys - Ant. Drabbels - G. Weys - Ant. Kuypers - Al. Kuypers - M. Smulders - P. Weys - H. eleven - Jos Weys - W. Brouwers - P. Reijnders - G- Kunen. Deze schutters vertrekken om 7 uur. Alle overige schutters vertrekken om 5 uur. De secretaris - P. Poels. CONTAINER: CONTAINER. De beslissing hieromtrent is tot op heden niet genomen. V/el werd ons medegedeeld door de Gemeente dat zolang deze beslissing nog niet genomen is de container toch iedere za terdag van 9.30 uur tot 11.30 uur op het terrein bij de kleuterschool zal worden ge plaatst. VERLICHTING - hoek Mathiasstraat - Roffert (oude voetbalveld). De Gemeente heeft hieromtrent medegedeeld dat de G.S. accoord is gegaan met het door hun voorgelegde voorstel. Dit voorstel is inmiddels naar de P.L.E.M. gestuurd. De Dorpsraad. OUD PAPIER: BEWAREN S.V.P. - ook dozen is oud papier.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 3