■M tèA tk Xh G i -T.R mS ''V AxjA. GEI jEENTELI JK NIEUWS Zeer binnenkort zal de Castenraysestraat een goede opknapbeurt krijgen. A, Steeghs. Gemeenteraadslid. LAGERE SCHOOL: Voor vele ouders is het misschien gemakkelijk te weten op welke dagen in het schooljaar 1972 - 1973 hun kinderen vrij van school hebben. Hieronder staat dan ook het rooster van vrije dagen en vakanties. Zoals U kunt zien begint de school met de kermis volgende week woensdag De rooster was samengesteld toen de data van de kermis in "Peel en Haas" gestaan hadden. Zodoende. U kunt dit bewaren, zodat U altijd weet welke dagen Uw kind vakantie heeft enz. VAKANTIES Herf stvakantie Kerstvakantie Paasvakantie Pinkste rvakant ie Zomervakantie 16 oktober t/m 20 oktober 1972. 25 december t/m 2 december 1972 23 april t/m 2 mei 1973. 11 juni t/m 12 juni 1973. 2 juli t/m 31 juli 1973. (augustus op nieuwe rooster). VRIJE DAGEN: Sint Nikolaas Vastenavond Hemelvaart 6 december 1972. 5 maart t/m 7 maart 1973. 31 mei t/m 1 juni 1973. Schoolreis een woensdag in juni. Kermis 28 augustus t/m 29 augustus 1973. Prettige kermisdagen. PUZZELHOEKJE Personeel Lagere School, 'Oplossing puzzlenr. 31: De beroepen van de visitekaartjes zijn: 1) MAGAZIJNBEDIENDE. 2) BOUWONDERNEMER. Puzzelnr. 32. Welk spreekwoord is hier in beeld gebracht? P.S.Ingezonden puzzeltjes zijn nog steeds van harte welkom. i'fV A U-. r-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 6