ZATERDAG VOOR DE KERKIIS B L 0 E L KOOL 'TE KOOP - Vanaf 10.00 uur KI. Kuypers, Gastenrayseweg 1, OIRLO. De Heer en Mevrouw Vissers - Steeghs danken hierbij iedereen voor de ont vangen felicitaties, bloemen en cadeaus, die zij mochten ontvangen ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksfeest VERLOREN Verzekeringsbewij s van bromfiets No. H M B' 0 0 7. H. Dinghs, Castenraysestraat 53, telefoon: 5 6 4-. Ik zoek nog steeds een. HERENFIETS- (in redelijke staat). KL Vissers, KI. Oirloseweg tel. 6 0 8. Wie met de kermis SIBBHA-lJS wil eten, kan het telefonisch bij G. van Moycl laten weten. (tel. 6 18). Reclamepakken van 1 liter 1,65 nu 1,4-5. TE KOOP: '"AARDAPPELEN - Bint j ens bij KL Camps, Molenhoekseweg 11, Castenray. tel. 5 3 8. i INKEL8LUITING Maandag dinsdag en woensdag a.s. hebben wij de winkel na de middag geslo- ten. Op woensdag zal er niet gebakken en bezorgd worden. IK. v. Rhee. TRUUS DIKIS gaan trouwen on 1 september in de parochiekerk van O.L.Vr.Geboorte te Blitterswijck om 14-,30 uur. 6^ TT u kunt ons feliciteren van 19.00 tot 20.00 uur m LEO HELDEN8 zaal i1I)G Ruif» te Oirlo. Hun toekomstig adres is: Qverbroekseweg 12a, Leunen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 5