OCTOPUS '71: 1. Wij wensen alle leden en degenen die nog lid. willen worden en alle sympatisanten een prettige kermis]]] 2. Ledenvergadering De ledenvergadering van vorige week donderdag werd redelijk druk be zocht Doordat er vergaderd is in groepsgesprekken, was deze avond erg leer zaam voor de leden en het bestuur. Ka bespreking van de stand van zaken vond een bestuursverkiezing plaats, omdat 4 bestuursleden bedankten. Uit de 7 nieuwe kandidaten zijn gekozen: 1. Gerda Classens 31 stemmen. 2. Truus Heidens 22 stemmen. i 3. Hay Dinghs 27 stemmen. 4. Jan Geerets 25 stemmen. Het nieuwe bestuur van Octopus '71 ziet er nu als volgt uit: Voorzitter: p, Emonts. Vice-voorzitster- Riet van Kuyck. Sekretaris Jan Geerets. penningmeesteresse - Gerda Classens. Bestuursleden: Agnes v. Houdt, Truus Heidens, Hay Dinghs. 3. Het nieuwe bestuur gaat natuurlijk verder met het orga niseren van de zwemavond op maandagavonden - Vertrek: 20.00 uur. 4. Wij danken de uitgetreden bestuursleden voor het door hun verzette werk en naar voren gebrachte ideeën. Wij hopen, dat ze sukses zullen hebben in hun verdere werk en/of stu<- die. Bestuur Octopus 171 V.O.F. OIRLO - CAS TENRA. Y Tijdens de kermisdagen is het magazijn te Castenray alleen geopend op woensdagvoormiddag. Maandagvoormiddag is dus geen gelegenheid voor afhalen van produktcn. We verzoeken de afnemers hiermede rekening te willen houden. VERZEKERINGEN Boor Interpolis L.V.M. is thans benoemd als rayon vertegenwoordiger Dhr. Jan Mooren, Hoofdstraat 35, Meerlo, telefoon: 0 47 89 - 12 49. Deze persoon neemt de werkzaamheden over, welke voorheen verricht wer den door Dhr. v. lipzig. AAK ALLE INWONERS VAK CASTENRAY: VUILNISCONTAINER. De Dorpsraad heeft hierover kontakt opgenomen met de Gemeente. Zoals U weet is de 6-weken-proef j.l. zaterdag afgelopen, doch er zal ZATERDAG A.S. (dus morgenochtend) toch nog een container naar Casten ray komen en wel op de normale tijd n.l. van 09-30 uur tot 11.30 uur. De Gemeente staat zeer positief tegenover deze proef, maar een be slissing is nog niet genomen. Volgende week (hopenlijk) meer hierover in "De Schans". prettige kermisdagen wenst UDe Dorpsraad. DENKT U OOK NOG AAN HET BEWAREN VAN OUD PAPIER???? br

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 4