3 - Handboog,schutterij "De Batavieren" Zaterdag, 26 augustus a.s. - kermiszaterdag, zijn bij Saranus - Boukoul de Limburgse Korpskampioenschappen. Hieraan neemt ook onze vereniging aan deel. De opstelling van ons zestal is als volgt: Fr. Weys - A. Drabbels - G. Weys - Ant. Kuypers - Al. Kuypers - li. Smulders - Deserve - P. Weys. Vertrek - 12.00 uur- V/ij wensen de schutters veel succes. Op de oefenavond van deze week is er besloten om de komende winter maanden nederlaagtournooiwedstrijden te organiseren. Binnenkort zal door het bestuur zo'n programma worden opgesteld.. Prettige kermisdagen, zij U allen toegewenst De secretaris - t. Poels. PONYCLUB Bij deze willen wij onze oprechte dank brengen aan allen, die eraan meegewerkt dat de oud-ijzer-aktie weer zo goed geslaagd is. Dit is voor ons toch wel een bewijs dat de mensen van Castenray mee leven met de ruitersport die in Castenray onderhand al A5 jaar be oefend wordt» Op 25 augustus 1927 is de ruiterclub opgericht en via dezegelegenheid toch niet ongemerkt voorbij te laten gaan is het de bedoeling om de ze herfst een veteranenconcours te organiseren maar daar hoort U nog wel meer van. Nogmaals dank van dePONYKUITERS Limburgse Vrouwen Beweging: DAGTOCHT Zaterdag, 9 september a.s. is de dagtocht naar de FLOEIADE in Amsterdam. Vertrek - 8 uur aan de kerk. U kunt zich nog opgeven tot en met 31 augustus. ZWEMMEN Voor de zwemles van de L.V.B. is in onze afdeling momenteel veel belangstelling. Zijn er nog dames die mee willen gaan en nog niet geweest zijn, willen ze dat dan even mel den bij de voorzitster voordat ze meegaan, anders klopt de opgave, van van onze afdeling niet met de deelname. U hoeft niet aan het zwembad te betalen. Dit wordt gezamenlijk per afdeling gedaan. Zwemles is woensdagavond van 2100 - 22.00 uur. SPORT Voor de sport is momenteel nog te weinig deelname, maar hopenlijk komt dit na de kermis^ook weer goed op gang. Sport is dinsdagavond van half negen tot half tien. Wij wensen U allen een plezierige kermis. Bestuur L.V.B. Katholieke Jeugd Beweginp, Meisjes, de vacantie is weer voorbij en dus starten we met ons nieuwe clubjaar. We beginnen op donderdag, 31 augustus a.s. om 19.00 uur voor de oudste groep Ook de andere meisjes die mee op kamp zijn geweest kunnen komen om de foto's te bestellen die er allemaal geknipt zijn en s.v.p. de rose rokjes meebrengen. Prettige kermisdagen worden U toegewenst door.... De Leidsters.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 3