-[IE Vil l lV- K b R M CASTENRAY 1972 u DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1972 4 RedaktieadresKI. Oirloseweg 7, Nr. 32. tel. 6 0 8. 25 augustus 1972. KERMIS CASTENRAY - zaterdag ®j|F - zondag v - maandag in het Gemeenschapshuis. t.b.v. Stichting en Voetbalvereniging. MUZIEK: John Lou Kwartet KERMIS CASTENRAY Bezoekt tijdens de kermisdagen Café "Doelhuis De Batavieren" Duo Chrit van Horck - vanaf zaterdagavond tot en met woensdagavond Beleefd aanbevolen: M. Kuijpers. KERMIS CASTENRAY Bezoekt tijdens de kermisdagen Café "Het Jagershuis" Voor U speelt het orkest: "The Light Stars". zaterdagavond tot en met woensdagavond Beleefd aanbevolen: II. van Rhee.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1