-[IE SSHfEflS- DORPS BLAD VOOR jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur CASTENRAY 1972 RcdaktieadresKI. Oirlosewcg 7» tel. 6 0 8. Kr. 31. 18 augustus 1972. PAROCHIE-NIEUWS Week van 19 tot 26 augustus 1972. Misdienaars: Jos Emonts en Jos van Kuyck. Willie en Jos Duykers. Hoogmis: Peter en Henk Strijbos. Zondag :20ste Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag; Vrijdag: Zaterdag VERENIGINGEN zondag door 19.00 uur' 8.00 uur 10.00 uur 7.30 uur 730 uur 7.30 UUT; Feest van 7.30 uur: 7.30 uur: 7.30 uur: het jaar. bijz. int. (R.). ovcrl. fam. Strijbos-Cleven. jaardienst zlg. ïruus Kuypers. genezing van een zieke, zlg. Franc. Bingen. gezinsmis (int. offeraars). H. Bartholomeus Apostel, overl. fam. Mart Dinghs - Cox. genezing van een zieke, ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars) Handboogschuttorij "De Batavieren" Afgelopen zaterdag zijn we met 3 zestallen naar d.e nationale concour sen te Soneren en Liessel geveest. De uitslag hiervan als volgS: In Someren behaalde hot lste-zestal - 2de -zestal - 3de -zestal - In Liessel behaalde het lste-zestal - 2de -zestal - 3de -zestal - 4-94- pvmten. 419 punten. 352 punten. 512 punten. 421 punten. 319 punten. Zondag lb augustus - dameskampioenschappen te Cuyk, Hier hebben 4 dames van onze vereniging aan deelgenomen. De uitslag hiervan was als volgt: Martha Creemers330 punten - 46ste plaats. Ans Creemers283 punten - 75ste plaats. Carolien Creemers273 punten - 79ste plaats. Ans Weys244 punten - 85ste plaats. Dit in totaal ven 50 pijlen. In totaal hebben er 108 dames aan deelgenomen. Zij hebben het er goed afgebracht - een complimentje is hier wel op zijn plaats. Dinsdag, 22 augustus a.s. om 19.30 uur korte vergadering. Er zal worden gesproken over het te organiseren winterprogramma. Er zijn al eens stemmen opgegaan over het houden van een nederlaag- tournooi - of moeten we het organiseren zoals verleden jaar? Heren, schutters, denk hier eens over na en kom dan met voorstellen op de komende vergadering.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1