v j - A - TE KOOP: EETAAPDAPPELEN - feerstelingen. J* Classens, Molenhoekseweg 2, Castenray. Wist U. dat het z.g. "langharig werkschuw tuig" ook zijn positieve kanten heeft? Enkele jongelui, die (terecht of niet) met die titel bestempeld wor den, gaan 's avonds enkele duitjes bijverdienen, misschien met hot oog op de naderende kermis, door de Castenrayse augurkjes gaan te sorteren. Die bewuste avond waren er nogal wat kilo's ter sortering aange voerd, waaronder een partij, waar "normaal" ongeveer 1-g- uur aan ge werkt wordt. Door een tot nog toe onebekende kracht aangedreven, besloten de sor teerders om deze partij er binnen een uur door te "draaien". De reserve aan wilskracht en energie bleek groot genoeg om hieraan te voldoen: op de minuut af 1 uur!I Dat deze prestatie z'n gevolgen had, mag U duidelijk zijn. Niet alleen was men "kapot" maar ook waren er mensen bij, die het met een deel van hun gewicht moesten bekopen: een persoon was in dat uur notabene 300 gram afgevallen. Deze prestatie werd zwaar overtroffen door een ander met 800 gram (8 ons) "afval". Zeg nou maar eens, dat die mensen niet kunnen werken, als ze willen. Opgemerkt (ten overvloede) mag worden, dat dit een helemaal V/AAR ver haal is, compleet met eventuele getuigen. GEVRAAGD HERENFIETS "in redelijke staat. M. Vissers. KI. Oirloseweg 7j tel. 6 0 8. PUZZELHOEKJE 29: Oplossing puzzelnr. 1. pampa; 2. akela; 3j memel; A. plens: 5. Aalst. Puzzelnr. 30 PAARDESPRONGPUZZEL (extra moeilijk). o o g b e e d e n m n o t r i r s e m d e a w a g r 1 e z m n i t e e n h 1 t e S J s d w i e n e m e r 1 e n o o r u e o e e u b v oer g m i s n d h g z a r e w e p n o m e g n n h j n d ij r e a s c e a u g S t e i h n s r t a s a In het schaakspel gaat het paard twee vakjes recht en één vakje schuin. Als u van de hoofdletter E uitgaat en op de juiste wijze het hele bord rondspringt, krijgt U een citaat en de naam van de auteur. Na de E kunt U kiezen tussen de let ters h,n,e,c,g, en nog eens g,m en weer e. DENKT U OOK AAN: Bewaren van het oude papier?? Trimmen op iedere donderdagavond??

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 4