OQ - 3 - FONYCLUB a,s. zondag, 13 augustus willen de ponyruiters deelnemen aan het bondsconcours van het gewest Limburg wat te Baarlo zal plaatsvinden. Graag veel supporters. De ponyruiters. OUD IJZER AICTIEü Zoals ook andere jaren zal de ponyclub ook nu weer een rondgang houden om oud ijzer op te halen en wel op ZATERDAG, 19 augustus a.s, Oude auto's kunnen we niet meenemen, omdat wij ze ook niet kwijt kunnen. Hopelijk neemt U ons dat niet kwalijk. Met het overige kunt U de ponyclub daadwerkelijk steunen, welke voor ons onmisbaar is. Bij voorbaat onze dank en tot zaterdagmorgen, 19 augustus a.s. Het Bestuur. Octopus '71: Morgen, zaterdag: ZOMERUITSTAPJE - vertrek 08.00 uur bij de kerk, voor diegenen, die zich hebben opgegeven. Mocht je het vergeten zijn: als er nog plaats is, kun je nog meei! Ledenvergadering Op donderdag, 17 augustus a.s. (volgen de week) houden we een ledenvergadering in café Kuypers. We begin nen om half acht. De te bespreken punten zijn: 1. Hoe gaan we verder met onze vereniging? Dit lijkt een eenvoudige vraag, maar het huidige bestuur heeft de laatste tijd enkele moei lijkheden ontmoet. Eventueel: programma voor het komende seizoen. 2. Bestuursverkiezing: Om verschillende redenen stoppen drie leden van het bestuur met hun werkzaamheden. Het bestuur zal daarom weer aangevuld moeten worden. Op deze vergadering meer hierover, We verwachten op deze erg belangrijke vergadering VEEL LEDEN1 Bestuursvergadering a.s. Maandag vergadering om 20.00 uur bij Vissers, (bespreking ledenvergadering). O TRIMMENTRIMMENelke donderdagavond van 8 uur tot 9 uur. Bijeenkomst - Boerenbond. TE KOOP: PARTIJ BLOEMKOOLPLANTEN bij Th. Jacobs, Horsterweg 39, Castenray. OUD PAPIER: Het papier, wat vorige week zaterdag is opgehaald, had een gewicht van ongeveer 2.100 kilo!.!' Na deze grote hoeveelheid gaan we natuurlijk verder! Over enkele weken komen we v/eer langs, dusBEWAREN De Dorpsraad.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 3