-[IE SHUfEflS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1972 Redactieadres: KI. Oirloseweg 7> Nr. 30. tel.6 0 8. 11 augustus 1972. PAROCHIE-NIEUWS Week 12 - 19 Misdienaars augustus Peter en Henk Strijbos. Jac Wismans en Jos v. Kuyck. Hoogmis: V/illie en Jos Duykers. Zondag-.Peest van Maria ten Hemelopneming. Zaterdag: Zondag Maandag Dinsdag V/oensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag: 19.00 uur: maanddienst zlg. Hendrik Philipsen. 8.00 uur: overl. fam. Roelofs - Keyzers. jaardienst overl. fam. Geurts - Pouwels. genezing van een zieke, overl. fam. Verhoeven - Houben. gezinsmis (int, offeraars), genezing van een zieke. bi jzint- 7.30 uur: ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars). 19.00 uur: bijz. int. (R.) 10,00 uur: 7.30 uur: 7.30 uur: 7.30 uur: 7.30 uur: 7.30 uur: VERENIGINGEN S.V. Castenray: 'Indeling competitie 1972 - 1975: 2 2 2de klasse W Castenray 1 D.I.S. 1 E.W.C. 2 Excelsior 2 Holthees 1 H.R.C. 2 Meterik 3 Montagnards 2 Resia 2 R.K.D.E.V. 3 R.K.D.S.0. 2 IJsselstein 2 Oefenwedstrijden 13 augustus a.s. Venray 4- - Castenray 1 Merselo 2 - Castenray 2 Castenray 3 is vrij. 20 augustus a.s. Castenray 1 - toernooi America - 13.00 uur. Overloon 2 - Castenray 2 14-.30 uur. Overloon 3 - Castenray 3 12.00 uur. 2de klasse X Castenray 2 E.W.C. 3 Leunen 2 Meerlo 2 Resia 3 R.K.D.E.V. R.K.L.V.V. Swolg. Boys 2 T.O.P. 2 Venray 4- Wanssum 3 12.00 uur. 12.00 uur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1