-HE S[JEHUS ■f MülüliAlA.!): 111, DORPS BLAD VOOR jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur CASTENRAY 1972 tel.6 0 8, Nr. zy. 4 augustus 1972. PAROCHIE-NIEUWS Week 9-12 augustus 1972. Misdienaars: Antoon Tielen en Jos Emonts. Willie en Jos Duykers. Hoogmis: Peter en Henk Strijbos. Zondag - Peest van de Gedaanteverandering van de Heer. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag: Zaterdag 19.00 uur: 8.00 uur: 10.00 uur: 7.90 uur: 7.30 uur: 7.30 uur: 7.30 uur; zlg. Lei Heidens, zlg. Gertruda Rambags. bijz. int. Pieter- Philipsen en Antoinetta Jacobs, overl. Dam. Verhoeven - Houben. gezinsmis (int. offeraars), zlg. Josephina Seykens-Collin. Geen vroegmis 14.00 uur: Huwelijksmis tot intentie van het Bruidspaar Kuenen - Dinghs. 7.30 uur: ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars) 19.00 uur: maanddienst zlg. Hendrik Philipsen. VERENIGINGEN Bejaardenvereniging a.s. zaterdagmorgen (dus morgenvroeg) wordt er voor de derde keer gestart met de werkzacjnheden op het Kerkhof en rondom de Kerk. We zouden daarom graag zien dat nu die mensen komen die nog NIET hebben geholpen. V/e verwachten dat iedereen aan dit mooie werk mee doetU hoeft niet hard te werken en van de muggen hebt U geen last. KOM ALLEMAAL dan hebben we het waarschijnlijk op tijd gereed en dan ziet het er' zondag overal mooi uit, op het Kerkhof en rondom de Kerk. Wij beginnen 's morgens om half negen Schoffel s.v.p. meebrengen. tot half twaalf. De secretaris S. Willemsen. Handboogschutterij "De Batavieren" 13 augustus a.s. worden te Cuyk de dameskampioenschap- 1 pen gehouden. De volgende dames van onze vereniging nemen er acn deel. i Mevr. Hoeijraakers - Weijs, Mej. Ans Weijs, Mej. Martha en Mej. Caro- lien Creemers en Mej. Ans Creemers. Deze dames hebben inmiddels het programma thuis-bezorgd gekregen en wij wensen hun veel succes. Op 26 augustus a.s. (kermiszaterdag) worden bij Sora- nus te Boukoul de Limburgse Korps kampioenschappen gehouden. Deze wed strijden beginnen om 13.45 uur. Onze vereniging neemt hier ook aan deel - wij staan op de 13de plaats - dat is reeds een mooie prestatie,

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1