- 2 - VERENIGINGEN Octopus '71: 1. Puzzelrit, De winnaars van de puzzelrit, die we ge houden hebben op 16 juli j.l. H_ DinghSi Sr, VullingSi Sj. Hermans. 2. H. Dinghs, K. Houwen, H. Hei dens 3. V/. Dinghs - Th. Houwen. ZOMERUITSTAPJE Ook dit jaar gaan we weer een zomeruitstapje houden voor onze leden (dat zijn er intussen 81) met vriend of vriendin. We gaan nu niet zover uit de buurt als vorig jaar. Om te beginnen gaan we naar Arnhem (openluchtmuseum), waar voor ie dereen iets te zien is. Van daar, om ongeveer half een, gaan we naar Ruurlo, v/aar het grootste doolhof van Nederland ligt. Omdat het eten bij het Arnhemse openluchtmuseum nogal duur is, gaan we ergens tus sen Arnhem en Ruurlo stoppen om te eten. We zijn van plan om de avond in het plaatsje Zeeland door te brengen in een gezellige discotheek-bar. Om uit de onkosten te komen, moeten we van iedereen, die meegaat 15,00 vragen, waarbij de verschillende entree-bedragen zijn inbe grepen. En dan om niet te vergeten: we gaan op zaterdag 12 augustus a.s. Door middel van onderstaand strookje kunnen de leden zich opgeven bij Agnes van Houdt, Piet Emonts of Nellie Keyzers, VOOR 8 AUGUSTUSI1 (voor strookje zie beneden]J Handboogschutterij "De Batavieren" Bij de 4 bondswedstrijden wist G. Weijs de volgende punten te behalen: 214 - 215 - 229 - 232 - totaal 890 punten. Hierdoor werd hij bij de 60 hoogste schutters geplaatst. In Cuijk werd de eerste propagandawedstrijd gehouden er werden 3 x 25 pijlen geschoten - zijn puntentotaal was 221 - 210 - 218 - totaal 649 punten. De tweede propagandawedstrijd werd in Meyel gehouden - hier behaalde hij de volgende punten: 214 - 204 - 221 - totaal 639 punten plus 649punten totaal 1.288 punten - een eervolle 50ste plaats. In klasse A werd Er. Kuypers Hz. kampioen met de volgende punten: op de bondswedstrijd behaalde hij 799 punten plus 423 punten bij de kampioenverschieting bracht hem in totaal aan punten op 1.222 punten. P. Weys behaalde 1.201 punten - een vijfde plaats. In klasse B wist P. Reijnders het reservekampioenschap te behalen met 688 325 punten totaal 1.013 punten. Op de persoonlijke kampioenschappen der klasses A-B-C-D te Stramproij behaalde Er. Kuijpers Hz. een eervolle 7<le plaats met 410 punten. Mogen wij de schutters van harte feliciteren met de resultaten die ze behaald hebben. (voor verder nieuws van onze vereniging zie pagina 3). knip.knip Ik ben lid van Octopus '71 en ga mee met het zomeruitstapje Naam: Adres Ik breng wel iemand mee. niet Hierbij betaal ik f. 15,00 per persoon.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 2