DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 Icopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1972 for Redakt ie adres KI. Oirloseweg 7, Nr. 28. L tel.6 0 8. 28 juli 1972. Redaktioncel Zo mensen, daar zijn we weer. Na twee weken vakantie kunnen we er weer tegen en we gaan gewoon verder met frisse moed. PAROC HIE-N IEU\ 'S Week van 29 juli - 5 augustus. Misdienaars: Jac Wismans en Jos van Kuyck. Peter en Henk Strijbos. Hoogmis: Antoon Tielen en Jos Emonts. Zondag: 17de zondag door het jaar. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur: 8.00 uur: 10.00 uur: 7.30 uur-: 7.30 uur: 7.30 uur: 7.30 uur: Eerste vri 7.30 uur: 7.30 uur: 19.00 uur: zlg. Gertruda Rambags. overl. fam. Cleven - Janssen, bijz. int. bijz. int. overl. fam. Verhoeven - Houben. gezinsmis (int. offeraars), zlg. Piet Philipsen. jdag, bijzonder toegewijd aan het H. Hart, hoogmis ter ere van het H. Hart. ter ere van O.L. Vrouw (int. offeraars), zlg. Lei Heidens. PROEF MET VUILNISCONTAINER. Zoals verschillende mensen al gemerkt hebben, is intussen de beloofde vuilniscontainer op proef geplaatst Het betreft hier een proef van 6 weken, waarvan er al 2 om zijn. Na deze proef zal beslist worden, of men hiermee verder gaat. Dus de komende 4 weken staat deze container bij de kleuterschool op zaterdagmorgen van' half lo tot half 12. Tot nu toe is er al een goed gebruik van gemaakt; laten we dat zo houden, zodat de proef positief zal uitvallen. De Dorpsraad. -I -ui sstmras- t l

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1