- 2 - .VEHEIHGIHGEH: CAENAVAISVEEENIGING Vrijdag 11 augustus a.s. feestavond in café Kuypers. Tijdens de vergadering van alle verenigingen, afgelopen dinsdag, is er geloot voor de bediening van de carnavalsavonden. Deze is als volgt Zaterdag, 13 januari 1973: Vorstenhal, uitwisseling met andere ver eniging. Bediening: Ruiterclub. Zaterdag, 27 januari 1973: Prinsenbal. Bediening: De Batavieren. Vrijdag, 9 februari 1973: Zitting. Bediening: L.V.B. Zaterdag, 24 februari 1973:Aide Wieverbal. Bediening: Voetbalclub. Zaterdag, 3 maart 1973: Jeugdbal. Zendag, 4 maart 1973: Carnaval, gecostumeerd bal. Bediening: Octopus '71. Maanöag, 5 maart 1973: Gecostumeerd bal. Bediening: L.V.B. Dinsdag, 6 maart 1973: Gecostumeerd bal. Bediening: Voetbalclub. Limburgse Vrouwen Beweging: Fietstocht Op dinsdag, 11 juli a.s. gaat de L.V.B. een middag fietsen. De tocht gaat dit maal in zuidelijke richting, door landerijen en bossen in een mooie omgeving. Er zijn een paar rmstpiaatsen ingelast voor een verfrissing en kof fie met vla. Samenkomst om 13.00 uur aan de boerenbond. Kindervacantietrip Voor de moeders en kinderen is er ook weer een middag gepland en wel op woensdag, 19 juli a.s. Dit jaar gaan we naar de "IJzeren Man" te Weert, waar vele mogelijkheden zijn, zoals grote speeltuin, zwembad, eendevijver, trimbaan, wande len in de bossen. De entree voor alle attractie's (ongeveer 1,00) wordt uit de kas van de L.V.B. betaald. Reisgeld - 2,50 per per soon is voor eigen rekening. We vertrekken om half 1 aan de kerk. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 15 juli a.s. bij het bestuur. Doce het nu meteen.' JJ Dagtocht Voor de leden en echtgenoten is een dagtocht gepland op zaterdag, 9 september a.s. naar de Floriade in Amsterdam. Houdt die dag alvast vrij.' II Nader bericht hierover komt t.z.t. nog in "De Schans". Studieclub varkenshouders Wij herinneren de leden nogmaals aan de excursie naar Sterksel op dinsdag, 18 juli a.s. Vertrektijd om ongeveer 9.30 uur v.m. 's Middags bezoeken Wij hot recreatieoord "De Beekse Bergen" met sa faripark, v/aar ook.de inwendige mens versterkt kan worden. Opgave voor 10 juli a.s. Het Bestuur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 2