DORPS BLAD VOOR jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur CASTENRAY 1972 T RedaktieadresKI. Oirloseweg 7, tel. 6 0 8. Nr. 27. 7 Juli 1972, RED AKTI ONKEL tie. Zoals U weet, gaan wij de komende twee weken met vacan- Daardoor zult U "De Schans" twee weken moeten nissen. PUZZELRIT OCTOPUS '71. De puzzelrit voor fietsers, die vorige week vanwege het slechte weer uitgesteld is, zal nu gehouden worden op zondag, 16 juli a.s. Liefhebbers kunnen zich aanmelden van 14.00 tot 14.30 uur in café Kuypers Deelname staat open voor iedereen, JONG en OUD. Inschrijfgeldleden van Octopus '71: gratis. niet-leden - 0,50. Als prijzen hebben we een leuk bekertje en verder een aantal speciale Octopus-consumptiebonnen. Er zal gestart worden met groepen van maximaal 3 fietsers. Bij mooi weer verwachten we VEEL deelnemers. Bij slecht weer stellen we het weer uit. Week van 15 - 22 juli - PAROCHIE-NIEUWS. MisdienaarsAntoon Pielen en Jos Emonts. 00 PUS '71. Hoogmis Jac Zaterdag 17.00 uur: 19.00 uur: Zondag 8.00 uur: 10.00 uur: Maandag 7.50 uur: Dinsdag 7.50 uur Woensdag: 7.30 uur: Donderdag: 7.30 uur: Vrijdag: 7.30 uur: Zaterdag 7.30 uur 19.00 uur: P.S.zijn er in de dagen Kuyck zlg. Pieter Beuyssen. jrd. zlg. P.J. Dinghs. bijz. int, ter ere van O.L. V»ouw (int. offeraars). waarvoor gebed gevraagd wordtwilt U die dan Goc,-pgcv< de koster? aan -11 V I I IV- i 4T

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1