I DOE MEE Octopus '71. DORPS BLAD VOOR jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur CASTENRAY 1972 0 RedaktieadresKl. Oirlosev;eg 7, tel. 6 0 8. Nr. 26. 30 juni 1972. ZOMERSTOP ZOMERSTOP ZOMERSTOP Zoals U vorige week hebt kunnen lezen, houdt "De Schans" noodge dwongen een zornerpauze. We doen dit de 2de en 3de week van juli a.s. Volgende week ontvangt U dus nog "De Schans"; daarna echter zult U het twee weken lang zonder moeten doen. Het ligt dus voor hand, dat belangrijk nieuws voor die twee weken volgende week geplaatst wordt. U kunt dit, zoals gewoonlijk, inle veren tot woensdag 17.00 uur. De werkruimte van de redaktie (L.L.T.B.) is bereikbaar op woensdag van half 7 tot 8 uur. OCTOPUS '71 doet weer eens iets, dat op de voorpagina mag!!! We gaan n.l. a.s. zondag, 2 juli een PUZZELRIT voor fietsers houden, die niet moeilijk is. Deze rit gaat over 26 kilometertjes in een mooie omgeving in de buurt. Deze rit is niet alleen voor leden van Octopus maar voor IEDEREEN, die nog eens een keer een stukje wil fietsen. OERGEZOND! IEDEREEN is welkom: JONG EN OUD, sportievelingen en krukken, bier- buikjesmensen en W-W-ers - Kortom HEEL CASTENRAY. We beginnen om 2 uur: inschrijven, regelementen enz. De eerste groep (maximaal 3 personen) start om half drie. Fietstijd: 2 uurtjes. Inleggeld: 0,50. Leden vein Octopus *71 natuurlijk gratis! I (tevens mogelijkheid om lid te worden van Octopus. Voor 1972 5}00), Als het een beetje redelijk weer durft te zijn, verwachten we een gro te opkomst. Bij slecht weer gaat het gewoon niet door. Na afloop meteen prijsuitreiking(beker en consumptiebonnen). MENSEN VAN CASTENRAY, laat nou eens zien, dat jullie, niet alleen kun nen trimmen of zwemmen, maar ook FIETSEN. N.B. deze puzzelrit zal zeer zeker voor diegene die straks me L.V.B. gaan fietsen een goede training zijn. PAPIER U weet natuurlijk al, dat Uw oud papier bij elkaar- gehouden moet worden. Het wordt t.z.t. opgehaald ten behoeve van het patronaat. ii sanfiis-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1