-BE V 5E 1 I V- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.1 kopij binnen voor woensdag 17.00 uur 1972 Redaktieadres: KI. Oirloseweg 7, Nr. 24. tel.: 608. 16 juni 1972. PAROCHIE-NIEUWS V/eek van 17 - 24 juni 1972. Misdienaars: Mart Geerets en Antoon Tielen. Willie en Jos Duykers. HoogmisJac Wismans en Jos van ICuyck. Elfde zondag door het jaar. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag: Zaterdag N.B. 1: N.B. 2: 19.00 uur: overl. fam. Geerets-Loenen. 8.00 uur: overl. fam. Maes- Baeten. 10.00 uur: jaard. zlg. Gertruda Tielen. 7.90 uur: zlg. Gertruda Rambags. 7.30 uur: bijz. int. 7.30 uur: gezinsmis(intofferaars). 14.00 uur: hoogmis bij gelegenheid van het 40-jarig huwelijksfeest Strijbos-Duykers 7.30 uur: bijz. int. 7.30 uur: bijz. int. Geen vroegmis. 14.00 uur: Huwelijksmis Bruidspaar Harcellis-Dinghs 19.00 uur: tot int. fam. Strijbos-Duykers Zaterdag zal de bliksernaktie pfaatsvinden voor nog bruild-~ bare kleding. Wilt U zo goed zijn om een en ander verpakt klaar te zet ten? Acinsluitend op de landelijke collecte voor de vluchte lingen in Bangladesk zal er in de diensten van zaterdag avond en Zondagmorgen achter in de kerk een offerbus 'staan, waarin U Uw bijtTrage voor deze vTuchtelingen kunt offeren. Mogen we deze collecte ten zeerste xn Uw mxltidadxgheid aanbevelen? Vergeet Bangladesk niet. Carnavalsvereniging 'Zondag na de hoogmis om 11.00 uur bijeenkomst voor de carnavalsvereniging bij M. ICuijpers. Bespreking uitstapje. VERLOREN VERLOREN AUTOSLEUTELS Piet Emonts, Castenraysestr tel. %59t

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 1