- 3 - Handboogs chut t e ri j "De Batavieren1' 3 en 4 juni a.s. wordt bij St. Anna de derde bondswed strijden gehouden. Onze vereniging schiet op zaterdag 3 juni a.s. met 4 zestallen. Vertrek om 15.30 uur. De secretaris P. Poels. Zaterdag, 3 juni 1972 (dus MORGEN). H.S.V. - HIPPY HAP- P.O. VAALLY GLiDBACIl. TERREIN: S.V. Castenray, AANVANG1830 uur ORGANISATIE: HIPPY HAP. INZET: 2 VATEN BIER. Wist U dat er vanwege de aspergesdrukte weinig tijd over blijft voor deze rubriek??? Puzzeilhoek j e Oplossing puzeelnr,21: Het v/aren de volgende beroepen: 1) Gymuastieklerares. 2) Belastingconsulent. 3Waterbouwkundige Deze visitekaartjes werden ingestuurd door MejHenny Dinghs, onze hartelijke dank hiervoor. Puzzels zijn nog steeds van harte welkom (redaktio). Puzzelnr.22. 3 appels kosten 1,00. 1 appel kost 33 1/3 cent. Hoeveel kost 1 1/2 appel??? Denkt U ook aan het TRIMMEN????? - volgende week donderdag!i iI

Castenrays dorpsblad De Schans | 1972 | | pagina 3